XIII. Nemzetközi Kroatisztikai Tudományos Konferencia – Tanulmánykötet

A 2017-ben megjelent konferenciakötetben a XIII. Nemzetközi Kroatisztikai Tudományos Konferencián (Pécs, 2016. október 21-22.) elhangzott előadások írásos változatát sikerült közreadni. A kiadvány címe horvát nyelven: XIII. MEĐUNARODNI KROATISTIČKI ZNANSTVENI SKUP - ZBORNIK RADOVA.

Tovább olvasom »

Mándity Zsivkó: Hercegszántói horvát tájszótár

Az elmúlt négy évtizedben Mándity Zsivkó komoly erőfeszítéseket tett a hercegszántói és bácskai horvátok szellemi örökségének feldolgozásáért. Áldozatos munkájának egyik eredménye a most megjelent „Hercegszántói horvát tájszótár” (Rječnik govora santovačkih Hrvata), amely ékesen bizonyítja a szerző jártasságát a helyi horvát közösség nyelvét ill... Tovább olvasom »

„Oj, Kozaru, ti selo na brijegu …”

A nagykozári horvátokról szóló kiadvány a Nagykozári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat kiadásában és a Magyarországi Horvátok Tudományos Intézetének társkiadásában jelent meg. A könyv szerkesztője Pavić Blažetin Branka, szakmai lektora dr. Blazsetin István, nyelvi lektora Bality Szilveszter. A borítótervet Zámbó József készítette, míg a tipográfiá... Tovább olvasom »

XII. Nemzetközi Kroatisztikai Tudományos Konferencia – Tanulmánykötet

A 2014 októberében Pécsett megrendezett XII. Nemzetközi Kroatisztikai Tudományos Konferencián elhangzott előadások írásos változatát tartalmazó konferenciakötet 2015-ben jelent meg a Magyarországi Horvátok Tudományos Intézetének gondozásában. A kiadványt Blazsetin István intézetigazgató szerkesztette, a lektorálást pedig Prodán Ágnes, Barics Ern... Tovább olvasom »

A magyarországi horvátok néprajza 15.

„A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek néprajza” sorozat részeként a a Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete és a Magyar Néprajzi Társaság kiadásában megjelent „A magyarországi horvátok néprajza” legújabb, 15. kötete. A legújabb kötetben hét magyarországi és horvátországi etnográfus és szakértő munkáját olvashatjuk a magyarországi... Tovább olvasom »

Ivan Antunović: Posliednji Gizdarev

A bácskai horvátok egyik kiemelkedő alakjának, Ivan Antunović születésének 200. évfordulója alkalmából a Vajdasági Horvátok Kulturális Intézete és a Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete közös kiadásban jelent meg Ivan Antunović „Posliednji Gizdarev” című regénye, ami napjainkig kéziratban maradt. A kéziratot dr. Petar Vuković rendezte sajt... Tovább olvasom »

Heka László: Dalmaták (bunyevácok) Szeged és Szabadka szabad királyi városokban

A Vajdasági Horvátok Kulturális Intézete és a Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete között fennálló többéves nemzetközi tudományos együttműködés, valamint a két intézet között 2015. április 1-én aláírt társkiadói szerződés eredményeként jelent meg május elején dr. Heka László, horvát származású szegedi kutató, egyetemi docens történelmi és... Tovább olvasom »

XI. NEMZETKÖZI KROATISZTIKAI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA TANULMÁNYKÖTET

KÉSZLETHIÁNY!

 

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottságának székházában 2012-ben megtartott XI. Nemzetközi Kroatisztikai Tudományos Konferencia után egy évvel látott napvilágot az ott elhangzott előadások írásos változatait közlő kötet. A 38 tanulmányt közlő,... Tovább olvasom »

Rácz Erika: Mura-menti horvát nyelvjárások

Az előttünk álló könyv minden nyelvész számára kitüntetett jelentőséggel bír, de legfőképp a mura-menti horvátok számára, akik a már megjelent szótár mellé most részletes monográfiát kapnak kézhez. A kötetnek határtalan identitásmegőrző és összetartó ereje lehet a közösségen belül, ugyanakkor új témák keresésére is ösztönözhet, és módszertani me... Tovább olvasom »

X. Nemzetközi Kroatisztikai Konferencia tanulmánykötete

Íme, előttünk áll a 2010. október 21-22. között, az MTA Pécsi Területi Bizottságának székházában megrendezett jubileumi X. Nemzetközi Kroatisztikai Konferencia tanulmánykötete, borítóján a tudás almájának szimbólumával. Elegendő kézhez venni az eddigi 11 konferencia programfüzetét és megállapíthatjuk, hogy a pécsi kroatisztikai konferencián szám... Tovább olvasom »

Tomislav Žigmanov: Izazovi

Tomislav Žigmanov Izazovi c. könyve segítséget nyújt abban, hogyan közelítsünk, miképpen olvassuk és értelmezzük a szigorúan vett Horvátország adminisztratív határain kívül keletkező horvát irodalmat is. A három fejezetre felosztott kötet a szerző által az utóbbi 10 évben kiadott tanulmányokból, értekezésekből, esszékből és kritikákból... Tovább olvasom »

Josip Gujaš Džuretin: Iz pozadine

A gyűjteményben közölt Josip Gujaš Džuretin versek 1967. és 1980. között jelentek meg a Narodne novine hetilap és a Narodni kalendar oldalain. Olyan versekről van szó, amelyek nem szerepelnek az U kolo (1969) c. antológiában, valamint a költő két, eddig megjelent gyűjteményében: Povratak u Podravinu (1977) és Iverje/Forgácsok (1991). A versek id... Tovább olvasom »

Stipan Blažetin: Na istom kolosijeku

KÉSZLETHIÁNY!

 

Stipan Blažetin a magyarországi horvát irodalom egyik meghatározó alakja. Mint Blažetin munkásságának jó ismerője szabadon kijelenthetem, ha Horvátországban alkotott volna és ott osztozott volna kortársai sorsán, ma bizonyára elismert horvát költőként beszélhetnénk róla. Nem szabad elfelejten... Tovább olvasom »

Barics Ernő: Hrvatski bez kompleksa

A Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete és a PTE BTK Horvát Tanszéke gondozásában megjelent „Hrvatski bez kompleksa” (Horvátul komplexusok nélkül) című jubileumi tanulmánykötet Barics Ernő (Martinci/Felsőszentmárton 1945. október 6.) tiszteletére jelent meg Pécsett 2011-ben. A kötetben számos kroatista és szlavista munkája szerepel, akik ho... Tovább olvasom »

Stjepan Blažetin: Sjajna igra

A Blazsetin István által szerkesztett antológia részletes betekintés nyújt az 1945-től napjainkig Magyarországon íródott gyerekeknek szóló horvát nyelvű költészetbe. Az antológiában összesen nyolc magyarországi horvát szerző versei találhatóak: Marija Vargaj, Mate Šinković, Marga Šarac, Marko Dekić, Ljudevit Škrapić, Stipan Blažetin, Jolanka Tiš... Tovább olvasom »

A IX. Nemzetközi Kroatisztikai Tudományos Konferencia tanulmánykötete

KÉSZLETHIÁNY!

 

A tanulmánykötetben a 2008. október 16. és 18. között Pécsett megtartott IX. Nemzetközi Kroatisztikai Tudományos Konferencián hallott előadások írott verziója található. A kötet két részből áll: az elsőben irodalomtudományi, míg a másodikban nyelvtudományi munkák találhatóak összesen 32 szerz... Tovább olvasom »

Stjepan Blažetin: Rasuto biserje

KÉSZLETHIÁNY!

 

A Szétszórt gyöngyszemek az első magyarországi horvát verses antológia. A kötetben azok a szerzők találhatók, akik 1945 és 2000 között alkottak és legalább egy verseskötetet sikerült megjelentetniük. A Szétszórt gyöngyszemek áttekintést nyújt a II. világháború utáni magyarországi horvát költé... Tovább olvasom »

Prodán Ágnes: Dijalogom kroz stoljeća

A szótári értelmezés szerint dialógus, azaz párbeszéd során gondolatokat, véleményeket, meggyőződéseket, nézeteket, érzelmeket osztunk meg egymással. Prodán Ágnes tanulmánygyűjteménye ezzel összhangban a szerző gondolatait, meggyőződéseit, nézeteit stb. közli az olvasóval. A több évszázados horvát-magyar együttélés kölcsönhatásokat eredményezett... Tovább olvasom »

Barics Ernő: Rode, a jezik?!

KÉSZLETHIÁNY!

 

Rode, a jezik?! címmel 2006-ban jelent meg Barics Ernő (Martinci/Felsőszentmárton 1945. október 6.) szlavista és kroatista tanulmánykötete, melyben három nyelven, horvátul, magyarul és oroszul olvashatóak a szerző eddigi kutatásait összegző tanulmányok. A kötetben szereplő 18, elsősorban horvát nyelvű... Tovább olvasom »

Iz hrvatske baštine u Mađarskoj

Oldalak száma: 223
Borítás: puhatáblás
Kiadás éve: 2005.
Kiadó: MHTI
ISBN: 963-7118-15-2
Ár: 2.000 HUF

Tovább olvasom »

Linkajánló