Urbani Šokci 14 - Program

Šokačka grana Osijek, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata u Subotici, Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj u Pečuhu,...

Predavanje o podunavskim Hrvatima u Pečuhu i Kaćmaru

U organizaciji Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj 18. rujna 2019. u pečuškom sjedištu Zavoda (Jókai trg 11.) održa...

Tribina o prošlosti podunavskih Hrvata (Bunjevaca i Šokaca)

Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Kulturni centar bačkih Hrvata i Hrvatska narodnosna samouprava Kaćmara srdačno v...

Aktualni događaji

2019. 10. 03.  // Sedmi hrvatski slavistički kongres

Od 25. do 28. rujna 2019. godine, u hotelskom kompleksu „Solaris“ pored Šibenika održan je Sedmi hrvatski slavistički... Opširnije »

2019. 09. 24.  // Urbani Šokci 14 - Program

Šokačka grana Osijek, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata u Subotici, Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj u Pečuhu,... Opširnije »

2019. 09. 24.  // Predavanje o podunavskim Hrvatima u Pečuhu i Kaćmaru

U organizaciji Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj 18. rujna 2019. u pečuškom sjedištu Zavoda (Jókai trg 11.) održa... Opširnije »

Izdanja

Ivan Antunović: Posliednji Gizdarev

U povodu 200. obljetnice rođenja hrvatskog preporoditelja u Bačkoj Ivana Antunovića, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata i Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj zajednički su objavili roman Ivana Antunovića Posliednji... Opširnije »

Korisni linkovi