Zbornika radova s XII. Međunarodnog kroatističkog znanstvenog skupa

Zbornika radova s 12. Međunarodnog kroatističkog znanstvenog skupa objavljen je u nakladi Znanstvenog zavoda Hrvata u...

XI. Međunarodni slavistički dani u Sambotelu

Stručni skup i izdanje u čast polihistora Augustina Pavla

 

U proteklih tridese...

„Hrvati kao manjina u okolnim zemljama: povijest, položaj, izazovi“

Glavna i odgovorna urednica Medijskog centra Croatica Branka Pavić Blažetin sudjelovala je na znanstvenom kolokviju „...

Aktualni događaji

2016. 12. 05.  // Predstavljanje prve hrvatske knjige o Kozaru

U Domu kulture Kozara, naselja nedaleko od Pečuha, 26. studenoga 2016. prvi puta je predstavljena knjiga pisana na hr... Opširnije »

2016. 11. 15.  // "Oj, Kozaru, ti selo na brijegu ..." - promocija knjige

Hrvatska narodnosna samouprava Veliki Kozar i Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj srdačno Vas pozivaju na p... Opširnije »

2016. 11. 08.  // Održan XIII. Međunarodni kroatistički znanstveni skup

Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Odsjek za kroatistiku Instituta za slavistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta... Opširnije »

Izdanja

Erika Racz: Govori pomurskih Hrvata

Knjiga pred nama blagdan je za sve jezikoslovce, ali posebice za Hrvate u Pomurju koji su uz rječnik dobili i detaljnu monografiju o svojem jeziku koja može biti beskrajan poticaj za čuvanje identiteta i jačanja kohez... Opširnije »

Korisni linkovi