Prodán Ágnes: Dijalogom kroz stoljeća

A szótári értelmezés szerint dialógus, azaz párbeszéd során gondolatokat, véleményeket, meggyőződéseket, nézeteket, érzelmeket osztunk meg egymással. Prodán Ágnes tanulmánygyűjteménye ezzel összhangban a szerző gondolatait, meggyőződéseit, nézeteit stb. közli az olvasóval. A több évszázados horvát-magyar együttélés kölcsönhatásokat eredményezett a két nemzet irodalmában és gazdag párbeszédet teremtett. A horvát és magyar nyelvű tanulmányok a szerző gazdag és értékes tudományos munkásságából adnak ízelítőt az összehasonlító irodalomtudomány, a horvát irodalom magyarországi és a magyar irodalom horvátországi recepciójának, valamint a fordítás gyakorlati és elméleti kérdéseinek témaköréből. Stanislav Marjanović szavait idézve az előszóból: „ez a könyv nem a múltról szól, se a történelemről, hanem kölcsönösségünk és kapcsolataink megélt múltjáról, ami nem kevésbé valóságos múltbéli jellege miatt, inkább jelenlévő, érzékelhető és újraértelmezhető minden egyes olvasással.”

 

Nyelv: horvát/magyar
Oldalszám: 247
Borítás: puhatáblás
Kiadás éve: 2008
Kiadó: MHTI
ISBN: 978-963-06-4359-7
Ár: 2.000 HUF

Linkajánló