Bibliografija hrvatskih časopisa u Mađarskoj

Bibliografija hrvatskih časopisa u Mađarskoj obrađuje sedam hrvatskih časopisa koji izlaze u razdoblju od 1989. do 2009. na području Mađarske: Glas – Časopis za književnost, kulturu i društvena pitanja; Naša škola – Časopis za metodička pitanja; Zornica – List za Hrvate katolike; Riječ – Časopis za književnost i kulturu Hrvata u Mađarskoj; Pogle... Opširnije »

Salanta – Nijemet, stoljeća vjere i jezika

Kada smo počeli razmišljati o knjizi o Salanti na hrvatskome jeziku, nismo ni znali kakav je zadatak pred nama. Naručitelj izdanja koje držite u rukama Hrvatska je samouprava Salante koja je urednici dala povjerenje i domalo slobodne ruke da u roku od godine dana sačini rukopis. Salantu već stoljećima nastanjuju Hrvati koji su na njezina polja i... Opširnije »

Zbornika radova s XIII. Međunarodnog kroatističkog znanstvenog skupa

2017. godine objavljen je zbornik radova sa XIII. Međunarodnog kroatističkog znanstvenog skupa koji je bio održan 21.-22. listopada 2016. u Pečuhu. Urednik zbornika je dr.sc. Stjepan Blažetin, a naslov knjige je XIII. MEĐUNARODNI KROATISTIČKI ZNANSTVENI SKUP - ZBORNIK RADOVA.

Opširnije »

Živko Mandić: Rječnik govora santovačkih Hrvata

U proteklih četrdesetak godina Živko Mandić uložio je mnogo znanja i truda u prikupljanje, proučavanje i izdavanje usmenoknjiževne i onomastičke baštine svoga rodnoga mjesta i bačkih Hrvata uopće. Ta njegova ustrajna i vrijedna kroatistička zauzetost okrunjena je sada Rječnikom govora santovačkih Hrvata, djelom iz kojeg se po izboru natuknica, p... Opširnije »

„Oj, Kozaru, ti selo na brijegu …”

Knjiga o Hrvatima u Kozaru izašla je u nakladi Hrvatske narodnosne samouprave Velikog Kozara i sunakladništvu Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj. Urednica izdanja je Branka Pavić Blažetin, recenzent dr. sc. Stjepan Blažetin, lektor Silvestar Balić. Naslovnicu je osmislio József Zámbó, a za računalnu pripremu odgovorna je Zámbóné Berencsi Kata... Opširnije »

Zbornika radova s XII. Međunarodnog kroatističkog znanstvenog skupa

Zbornika radova s 12. Međunarodnog kroatističkog znanstvenog skupa objavljen je u nakladi Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj. Izdanje je uredio Stjepan Blažetin, a recenzenti su osim urednika Janja Prodan, Ernest Barić i Dinko Šokčević. Naslovnicu je dizajnirao László István, tiskan je u pečuškoj tiskari Kodex u 200 primjeraka, a računalnu pr... Opširnije »

Etnografija Hrvata u Mađarskoj 15.

Najnoviji broj serije Etnografija Hrvata u Mađarskoj izašao je iz tiska u izdanju Mađarskog etnološkog društva i Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj uz potporu Ministarstva ljudskih resursa Mađarske. U 15. broju ove serije nalazimo radove na hrvatskom jeziku u skladu s dosadašnjom praksom. Autori su hrvatski i mađarski etnolozi, stručnjaci koj... Opširnije »

Ivan Antunović: Posliednji Gizdarev

U povodu 200. obljetnice rođenja hrvatskog preporoditelja u Bačkoj Ivana Antunovića, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata i Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj zajednički su objavili roman Ivana Antunovića Posliednji Gizdarev, Pripoviest, osnovana po Ivanu Antunovich bivšem uredniku „Bunjevačkih i šokačkih novinā“koji je do danas ostao u rukopis... Opširnije »

Ladislav Heka: Dalmatini (Bunjevci) u slobodnim kraljevskim gradovima Segedinu i Subotici

Na temelju višegodišnje međunarodne znanstvene suradnje, kao i potpisanoga Ugovora o sunakladništvu između Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata i Znanstvenoga zavoda Hrvata u Mađarskoj od 1. travnja 2015. godine, početkom mjeseca svibnja zajedničkim je naporima ovih institucija objavljena povijesno-pravna znanstvena monografija segedinskoga Hrv... Opširnije »

Zbornik radova s XI. međunarodnog kroatističkog znanstvenog skupa

RASPRODANO!

 

U skladu sa dosadašnjom praksom ponovo je objavljen zbornik radova koji sadrži pisane verzije izlaganja održanih na kroatističkom skupu 2012. u pečuškom Regionalnom centru Mađarske akademije znanosti u organizaciji Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj i Odsjeka za kroatistiku Sveučilišta u Peč... Opširnije »

Erika Racz: Govori pomurskih Hrvata

Knjiga pred nama blagdan je za sve jezikoslovce, ali posebice za Hrvate u Pomurju koji su uz rječnik dobili i detaljnu monografiju o svojem jeziku koja može biti beskrajan poticaj za čuvanje identiteta i jačanja kohezije te zajednice, ali i nepresušni izvor za tema za metodički pristup razlikovnoj gramatici u osnovnim školama u Pomurju.

Opširnije »

Zbornik radova s X. Međunarodnog kroatističkog znanstvenog skupa

Tu je zbornik radova sa simbolom jabuke znanja na naslovnici i poleđini jubilarnog X. po redu međunarodnog kroatističkog skupa održanog 21-22. listopada 2010. godine u Pečuhu u zgradi Mađarske akademije znanosti. Dovoljno je uzeti u ruke programe s pročitanim referatima sa svih dosadašnjih 10 skupova, uključujući i ovogodišnji 11. skup, pa da se... Opširnije »

Tomislav Žigmanov: Izazovi

Nova knjiga Tomislava Žigmanova Izazovi - sabiranja, sumjeravanja i tumačenja: studije i ogledi o knjiškim i književnim temama hrvatskoga istočnog zagraničja ukazuje na koji način treba čitati hrvatsku književnost i izvan čvrstih, administrativnih granica Hrvatske. Vojvodina je kulturološki prostor u kojemu se prepoznaju areali hrvatske... Opširnije »

Josip Gujaš Džuretin: Iz pozadine

Pjesme Josipa Gujaša Džuretina koje se nalaze u ovoj knjizi objelodanjene su na stranicama Narodnih novina i Narodnog kalendara od 29. lipnja 1967. do 18. prosinca 1980. godine. Riječ je o pjesmama koje nisu uvrštene u antologiju U kolo (1969) i pjesnikove do sada objavljene dvije zbirke p... Opširnije »

Stipan Blažetin: Na istom kolosijeku

RASPRODANO!

 

Stipan Blažetin, što je vidljivo iz ovih izabranih pjesama, važna je pjesnička književna osobnost Hrvata u Mađarskoj, ali kao poznavatelj njegovoga djela u dijakronijskoj liniji mogu slobodno i s punom odgovornošću kazati kako je Blažetin pjesnik koji bi visoko kotirao i da je živio u Hrvatskoj... Opširnije »

Ernest Barić: Hrvatski bez kompleksa

Pod naslovom „Hrvatski bez kompleksa“ 2011. godine je objavljen jubilarni zbornik posvećen Ernestu Bariću (Martinci/Felsőszentmárton 6. listopada 1945.) u nakladništvu Katedre za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu i Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj.

Opširnije »

Stjepan Blažetin: Sjajna igra

Nova antologija pod uredništvom Stjepana Blažetina nudi opširan pregled hrvatske dječje poezije u Mađarskoj od 1945. sve do danas. Sadrži pjesme za djecu iz pera osam hrvatskih autora (Marija Vargaj, Mate Šinković, Marga Šarac, Marko Dekić, Ljudevit Škrapić, Stipan Blažetin, Jolanka Tišler, Đuso Šimara Pužarov) iz Mađarske. Na stranicama antolog... Opširnije »

Zbornik radova: IX. MEĐUNARODNI KROATISTIČKI ZNANSTVENI SKUP

RASPRODANO!

 

U zborniku se nalaze pisane verzije predavanja održanih na IX. međunarodnom kroatističkom znanstvenom skupu u Pečuhu od 16. do 18. listopada 2008. Knjiga je podijeljena na dva poglavlja. U prvom se donose književnoznanstveni a u drugom jezikoslovni radovi 32 autora. Povodom 500. obljetnice rođe... Opširnije »

Stjepan Blažetin: Rasuto biserje

RASPRODANO!

 

Antologija Rasuto biserje prva je hrvatska pjesnička antologija u Mađarskoj. U nju su uvršteni autori koji su stvarali u razdoblju od 1945. do 2000. godine i imaju barem jednu objelodanjenu zbirku pjesama. S jedne strane, Rasto biserje pruža panoramu hrvatske poezije u Mađarskoj, a s druge stra... Opširnije »

Janja Prodan: Dijalogom kroz stoljeća

Dijalog je razgovor, odnosno književno djelo u obliku razgovora s kojim se – prema Enciklopediji Leksikografskog zavoda – izražavaju misli, mišljenja, uvjerenja, pogledi, osjećaji itd. Zbirka studija Janje Prodan upravo iznosi autoričine misli, uvjerenja, poglede itd. Mnogostoljetna hrvatsko-mađarska prošlost odrazila se i na književnost dvaju n... Opširnije »

Ernest Barić: Rode, a jezik?!

RASPRODANO!

 

Znanstvena i profesorska djelatnost dr. Ernesta Barića (Martinci/Felsőszentmárton 6. listopada 1945.) tijesno je povezana sa životom i sudbinom hrvatske manjine u Mađarskoj. Dr. Ernest Barić je slavist, vrstan kroatist, osebujan znanstvenik, jednako poznat u Mađarskoj kao i u Hrvatskoj (u Baran... Opširnije »

Iz hrvatske baštine u Mađarskoj

Broj stranica: 223
Uvez: meki
Godina izdanja: 2005.
Izdavač: Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj
ISBN: 978-963-88818-8-5
Cijena: 2.000 HUF

Opširnije »

Korisni linkovi