Živko Mandić: Rječnik govora santovačkih Hrvata

U proteklih četrdesetak godina Živko Mandić uložio je mnogo znanja i truda u prikupljanje, proučavanje i izdavanje usmenoknjiževne i onomastičke baštine svoga rodnoga mjesta i bačkih Hrvata uopće. Ta njegova ustrajna i vrijedna kroatistička zauzetost okrunjena je sada Rječnikom govora santovačkih Hrvata, djelom iz kojeg se po izboru natuknica, poznavanju prozodije i morfologije, primjerima i bogatoj i vrijednoj lokalnoj frazeološkoj i paremiološkoj građi jasno razabire dobro autorovo poznavanje svih odsječaka santovačkoga života koji su našli svoj odraz u leksiku mjesnoga govora, jednoga od mnogih ne samo izvan Hrvatske, u staroj dijaspori, čiji se broj govornica i govornika u teško zaustavljivu procesu već desetljećima postojano smanjuje i kojima su ovakva djela svojevrsni leksičko-leksikografski spomenari. Nema sumnje da će svojom kakvoćom Rječnik govora santovačkih Hrvata stati ravnopravno uz bok već spomenutu nizu vrijednih dijalektnih rječnika hrvatskih govora koje su njihove autorice i autori sastavljali vođeni istom osnovnom namjerom koja je vodila i Živka Mandića: popisati i objasniti što je moguće više od leksičkoga blaga materinskoga idioma kako bi navlačenje koprene zaborava na nj bilo bar usporeno ako već ne može biti zaustavljeno.

 

Iz recenzije prof. dr. sc. Marka Samardžije

 

Jezik: hrvatski

Uvez: tvrdi
Broj stranica: 904
Godina izdanja: 2016.
Izdavač: Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj
ISBN: 978-963-89731-2-2
Cijena: 7 000 HUF

Korisni linkovi