Zbornika radova s XII. Međunarodnog kroatističkog znanstvenog skupa

Zbornika radova s 12. Međunarodnog kroatističkog znanstvenog skupa objavljen je u nakladi Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj. Izdanje je uredio Stjepan Blažetin, a recenzenti su osim urednika Janja Prodan, Ernest Barić i Dinko Šokčević. Naslovnicu je dizajnirao László István, tiskan je u pečuškoj tiskari Kodex u 200 primjeraka, a računalnu pripremu bilježi Danijel Martin.


Na 517 stranica u pet poglavlja objavljeno je ukupno 37 radova. U prvom se pglavlju nalaze plenarna izlaganja Ljiljane Kolenić Hrvatski književni jezik u vrijeme Antuna Gustava Matoša i Krešimira Bagića Devedesete. Lakše ih je voljeti iz daljine. U poglavlju posvećenom 100. obljetnici smrti Antuna Gustava Matoša nalazi se pet, a u poglavlju posvećenom 100. obljetnici I. svjetskoga rata šest tekstova. U četvrtom poglavlju sakupljeni su ostali jezikoslovni i metodički radovi, a u petom se nalaze tekstovi s književnim i kulturološkim temama.

 

U skladu sa koncepcijom skupa, zbornik donosi rezultate istraživanja s različitih znanstvenih područja, dijelom i zato što se Hrvatima u Mađarskoj, kao zajednici, može i mora pristupiti s različitih aspekata. Stoga nije slučajna velika tematska raznovrsnost, naime u zborniku se mogu čitati radovi iz područja književne povijesti, stilistike, komparativne književnosti, tekstne lingvistike, leksikografije, dijalektologije, kontaktne lingvistike, kulturne povijesti, sociologije itd.
Izdavanje ovoga zbornika omogućeno je potporom Ministarstva ljudskih resursa Mađarske iz natječaja pod brojem NEMZ-KUL-15-0441.

 

Jezik: hrvatski

Uvez: meki
Broj stranica: 517
Godina izdanja: 2015.
Izdavač: Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj
ISBN: 978-963-89731-1-5
Cijena: 2000 HUF

Korisni linkovi