Ivan Antunović: Posliednji Gizdarev

U povodu 200. obljetnice rođenja hrvatskog preporoditelja u Bačkoj Ivana Antunovića, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata i Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj zajednički su objavili roman Ivana Antunovića Posliednji Gizdarev, Pripoviest, osnovana po Ivanu Antunovich bivšem uredniku „Bunjevačkih i šokačkih novinā“koji je do danas ostao u rukopisu. Pristupivši mu više kao složenu kulturnopovijesnomu spomeniku nego kao dovršenom romanu, rukopis je za tisak priredio izv. prof. dr. sc. Petar Vuković, a knjigu je uredio Tomislav Žigmanov. Roman je uvršten u biblioteku Prinosi za istraživanje književne baštine, knj. 3, u nakladi od 500 primjeraka. Autor naslovnice i grafičkog oblikovanja unutarnjih stranica knjige je Darko Vuković. Tiskanje knjige pomoglo je Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Beogradu.

 

Osim samog romana na kraju knjige nalazi se Rječnik te Pogovor i Životopis što je također djelo priređivača dr. sc. Petra Vukovića.
Broj stranica: 289


Uvez: tvrdi
Godina izdanja: 2015.
Izdavač: Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata-Subotica/Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj-Pečuh
ISBN: 978-86-87831-17-9
Cijena: 2500 HUF

Korisni linkovi