„Oj, Kozaru, ti selo na brijegu …”

Knjiga o Hrvatima u Kozaru izašla je u nakladi Hrvatske narodnosne samouprave Velikog Kozara i sunakladništvu Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj. Urednica izdanja je Branka Pavić Blažetin, recenzent dr. sc. Stjepan Blažetin, lektor Silvestar Balić. Naslovnicu je osmislio József Zámbó, a za računalnu pripremu odgovorna je Zámbóné Berencsi Katalin.


U ovome je izdanju predstavljena prošlost i sadašnjost šokačkoga stanovništva Kozara. Na temelju poznatih i dostupnih izvora predstavljena je kratka povijest Hrvata u Kozaru, njihov lokalni govor, imenska baština, vjerski život, običaji, školstvo. S druge pak strane putem subjektivnih priča i razgovora predočena je „neslužbenu“ prošlost (oral history) ljudi u ovom naselju. Službenim i neslužbenim pogledom na prošlost stvara se možda najrealnija slika o životu mjesnoga stanovništva te je na ovaj način moguće shvatiti koji su čimbenici izvan same seoske zajednice utjecali na Hrvate u Kozaru. Poseban dio knjige čini antologija fotografija koja u vizualnom obliku predstavlja prošlost Kozara sve do najnovijih vremena. Izdanja koja na znanstveno-popularan način obrađuju zavičajnu povijest Hrvata u jednom naselju ili manjoj regiji nezaobilazna su za razumijevanje procesa koji su zahvatili ovu zajednicu tijekom zadnjih stoljeća i koji su doveli do asimilacije velikoga dijela Hrvata u Mađarskoj.


Jezik: hrvatski (uvod na mađ. i njem.)
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 223
Godina izdanja: 2016.
Izdavač: Hrvatska narodnosna samouprava Veliki Kozar
Suizdavač: Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj
ISBN: 978-615-5615-17-7
Cijena: 2500 Ft

Korisni linkovi