Spomenici i groblja Hrvata u Mađarskoj

Na molbu Hrvatske državne samouprave Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj sudjelovao je u realizaciji projekta pod nazivom: „Održavanje i očuvanje mađarsko-hrvatskih narodnosnih mjesnih groblja“. U početku smo se koncentrirali na ona naselja gdje djeluje hrvatska manjinska samouprava (127 naselja), međutim ne smije se zaboraviti da u Mađarskoj postoje brojna naselja gdje su nekada živjeli Hrvati, ali do danas su se odselili ili asimilirali. Njihove su crkve, groblja, grobovi itd. preostali do danas i čine kulturnu baštinu ovih naselja. Hrvati u Mađarskoj su katolici i osim nekoliko slučajeva njihovi spomenici se ne razlikuju od sličnih, katoličkih spomenika drugih zajednica.

 

Projekt će se ostvariti u tri etape:
 

1. Evidentiranje spomenika i groblja koji su važni za Hrvate u Mađarskoj

2. Izrada fotodokumentacije

3. Stvaranje baze podataka

 

Hrvati u Mađarskoj žive u naseljima rasprostranjeno od austrijsko-slovačko-mađarske do srpsko-rumunjsko-mađarske tromeđe te duž rijeke Dunav od Mohača do Budimpešte. Zbog velike rasprostranjenosti obrada naselja je podijeljena na županije, uključenjem suradnika iz svih regija (Đur-Mošon-Šopron, Željezna, Zala, Šomođ, Baranja, Bač-Kiškun i Peštanska).

 

Dokumentirana su groblja svih hrvatskih naselja, zabilježeni spomenici i grobovi hrvatskih velikana u Mađarskoj, osoba koje su od izrazite važnosti za ovu zajednicu. Nakon sistematizacije prikupljenih podataka, u skladu s planovima, izrađena baza podataka je objavljena na internetskoj stranici Zavoda (www.mhti.hu).

 

Pomoću karte ispod ovoga teksta možemo doći do pojedinih naselja. Svako naselje obrađeno je u posebnom članku, s manjim opisom i fotogalerijom. U galeriju su uvrštene fotografije spomenika, građevina i grobova koje su zbog nekih razloga (povijesnih, jezičnih) važne za lokalnu hrvatsku zajednicu. Zbog velike geografske raspršenosti tih naselja, odnosno zbog velikog broja podataka, u prvoj verziji na internetskoj stranici posjetiteljima će biti dostupna naselja samo u Baranjskoj županiji. Kasnije, s postupnom obradom podataka omogućit će se pregled svih spomenutih županija gdje žive Hrvati.

 

Korisni linkovi