Bibliografija hrvatskih časopisa u Mađarskoj

Bibliografija hrvatskih časopisa u Mađarskoj obrađuje sedam hrvatskih časopisa koji izlaze u razdoblju od 1989. do 2009. na području Mađarske: Glas – Časopis za književnost, kulturu i društvena pitanja; Naša škola – Časopis za metodička pitanja; Zornica – List za Hrvate katolike; Riječ – Časopis za književnost i kulturu Hrvata u Mađarskoj; Pogledi – Časopis za kulturu i društvena pitanja Hrvata u Mađarskoj; Hrvatski znanstveni zbornik – Časopis Hrvatskoga znanstvenog zavoda;Pečuški/Pécsi Horizont – Časopis za kulturu i znanost.


Bibliografija se sastoji od četiri veće cjeline. U uvodnom radu donose se osnovni podaci o izradi bibliografije i samim časopisima koji su obrađeni. Najduža cjelina donosi cjelokupan popis sadržaja časopisa od prvih do zadnjih brojeva. Na kraju knjige se nalaze dvije cjeline koje pomažu u pronalaženju traženih informacija. Budući da je svaki objavljeni tekst registriran pod posebnim rednim brojem, pomoću Indeksa pojmova brzo se mogu pronaći traženi sadržaji. Na primjer, ako čitatelja zanima tema obrazovanja, preciznije nastava u srednjim školama, u Indeksu pojmova će vidjeti da treba pregledati tekstove pod rednim brojevima: 122., 133. i 141., dok će u Kazalu imena na sličan način pronaći autore koji su publicirali u ovim časopisima.

Silvestar Balić

Jezik: hrvatski
Uvez: meki
Broj stranica: 187
Godina izdanja: 2019.
Izdavač: Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj 

ISBN: 978-963-89731-4-6

Korisni linkovi