Belvar

(mađarski Belvárdgyula, njemački Belward)


Naselje u Baranjskoj županiji na pola puta između Pečuha i Mohača. Nastanjeno je već i u starom vijeku. Današnje naselje je nastalo spajanjem dvaju naselja: Belvara (mađ. Belvárd) i Đulbera (mađ. Gyula) Za vrijeme turskih ratova stanovništvo sela je znatno opalo, stoga useljavaju se Hrvati, Mađari i nekolicina Nijemaca. Još početkom 20. stoljeća u Belvaru živi znatna hrvatska zajednica koja čini 1/3 stanovništva. Sto godina nakon toga, sudeći prema statističkim brojkama može se reći da su nestali. Ukupan broj stanovništva 2001. je 424, od toga 2 Hrvata, a 2011. godine 412, kada je registrirano 6 Hrvata.

 

 

Linkajánló