Znanstveni kolokvij u čast biskupu Sučiću

Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata svoj LIII. znanstveni kolokvij koji je održan 8. ožujka 2018. godine u subotičkom Pastoralnom centru Augustinianum posvetio je 250. godišnjici rođenja biskupa Pavla Sučića (11. siječnja 1767. – 13. travnja 1834.). Uvodno slovo su održali dr. Pero Aračić, ravnatelj Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU-a Đakovo i Tomislav Žigmanov, ravnatelj ZKVH-a.
U sklopu kolokvija održana su četiri predavanja koja su bila izložena i na međunarodnom znanstvenom skupu priređenom u Đakovu 15. prosinca 2017. godine povodom 250. godišnjice rođenja Pavla Matije Sučića:
Vladimir Nimčević, prof. (Subotica): Izvori za povijest obitelji Sučić u Subotici (do konca prve polovice 18. stoljeća);
Stjepan Beretić, dipl. teol. (Subotica): Subotički župnik Pavao Sučić;
Mirko Ćurić, prof. (Đakovo): Pavao Sučić u radovima i knjigama đakovačkih autora;
dr. sc. Stjepan Blažetin (Pečuh): Pjesma Jánosa Pakróczyja Nepomuka prigodom imenovanja Pavla Matije Sučića za stolnobiogradskog biskupa.

Uredništvo

Foto: Hrvatska riječ

Korisni linkovi