Stručni skup geografa u Pečuhu

Blizu sto učitelja i nastavnika geografije iz pet istočnih županija Hrvatske 29. rujna 2018. boravilo je u Pečuhu u sklopu terenskog stručnog skupa. U suradnji matičnih (županijska stručna vijeća, županijske strukovne udruge, hrvatska geografska društva, Agencija za odgoj i obrazovanje) i hrvatskih organizacija i ustanova iz Pečuha (Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Hrvatski školski centar „Miroslav Krleža“, Hrvatsko kazalište Pečuh) geografi su posjetili brojne pečuške lokalitete, upoznali povijest grada od najmanje 2000 godina te se upoznali s hrvatskim elementima bez kojih ovaj grad danas ne bi bio isti. O Hrvatima u Pečuhu i šire govorio je dr. Stjepan Blažetin, ravnatelj Zavoda, u nedavno predanom Hrvatskom kazalištu, a pored mnogih hrvatskih znamenitosti, gostima je predstavljena i nedavno predana Hrvatska kuća u centru grada. Koliko je predavanje dr. Blažetina bilo korisno potvrdili su sami nastavnici, koji će dobivene informacije o Hrvatima u Mađarskoj moći implementirati u nastavu u Hrvatskoj, što će svakako pridonijeti boljem upoznavanju ovog hrvatskog ogranka u matičnoj domovini.

Korisni linkovi