Serija predavanja u Nagyatádu

U organizaciji i na poziv Hrvatske samouprave Nagyatáda, djelatnici Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj su održali tri znanstveno-popularna predavanja u ovom gradiću.
19. studenog 2019. – dr. sc. Stjepan Blažetin: O Hrvatima u Mađarskoj
26. studenog 2019. – Silvestar Balić: Manjinska politika i nakladništvo Hrvata u Mađarskoj
3. prosinca 2019. – dr. sc. Stjepan Blažetin: Poglavlja iz hrvatske povijesti
Predavanja su bila znanstveno-popularnoga karaktera s ciljem da se zainteresirana publika informira prije svega o prošlosti, kulturi, jeziku, nakladništvu itd. Hrvata u Mađarskoj te da se steknu nove spoznaje o našoj matičnoj domovini Hrvatskoj. Poseban je naglasak stavljen na manjinsku politiku i nakladništvo Hrvata u Mađarskoj kako bi se pojasnili određeni procesi koji su našu zajednicu doveli do sadašnjega stanja i položaja.

Uredništvo

Korisni linkovi