Predavanje o prošlosti Hrvata u Salanti i Nijemetu

22. veljače 2015. godine u salantskom Domu kulture (SzIKSzt) pod naslovom „Prošlost i sadašnjost Hrvata u Salanti i Nijemetu” održana je priredba u organizaciji domaćina Hrvatske samouprave Salante i Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj iz Pečuha. Na tragu slične priredbe koja je održana krajem 2014. godine u Udvaru, i ovaj put je predstavljena prošlost i kulturna baština jednoga naselja sa stajališta hrvatskoga stanovništva u njemu.


Riječ je zapravo o dva naselja, o Salanti i Nijemetu, koji su od 1977. i službeno spojeni. Nalaze se 14 kilometara južno od Pečuha prema Harkanju i u njima živi i dan danas aktivna hrvatska zajednica koja (prema popisu stanovništva iz 2011.) čini trećinu ukupnoga stanovništva. Njihov broj se tijekom stoljeća postupno smanjio, naročito u zadnjih sto godina, a bilo je razdoblja (18. stoljeće) kada su u naselju živjeli samo Hrvati.


U sklopu jednosatnog programa znanstveni suradnik Silvestar Balić predstavio je i istaknuo najvažnije događaje iz prošlosti spomenutih naselja i obratio pozornost publike na moguće razloge naglog pada broja hrvatskoga življa u 20. stoljeću. Ravnatelj Zavoda, Stjepan Blažetin predstavio je književno stvaralaštvo dvojice intelektualaca povezanih sa Salantom, župnika i prevoditelja Bele Horvata te učitelja i pjesnika Đure Pavića. Sudeći prema velikom broju zainteresiranih, programi na kojima se o vlastitoj prošlosti govori na materinskom jeziku zanimljivi su za hrvatsku publiku u istoj mjeri kao i folklorni sadržaji, što je poticaj Zavodu, a i drugim institucijama za organiziranje sličnih događanja.

Uredništvo

Fotogalerija

Korisni linkovi