Međunarodni okrugli stol "URBANI ŠOKCI 12"

Šokačka grana Osijek
Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata u Subotici
Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj u Pečuhu
Vinkovački šokački rodovi

 

organiziraju


Međunarodni znanstveno-stručni skup
Šokačka i bunjevačka kulturna baština – kulturni kapital, baštinici i vlasnici

 

MOS URBANI ŠOKCI 12

 

Osijek – Plavna
5. i 6. svibnja 2017.

 

PROGRAM

 

OSIJEK
petak, 5. svibnja 2017. u 16 sati
Gradska i sveučilišna knjižnica, Europska avenija 24

 

Pozdravne riječi organizatora, pokrovitelja i gostiju
Marko Josipović, predsjednik Šokačke grane Osijek

 

Predstavljanje knjige
Živko Mandić, Rječnik govora santovačkih Hrvata
Sudjeluju: Ljiljana Kolenić, Stjepan Blažetin i autor

 

Otvorenje izložbe: Zahvala Šokicama na bogatoj ostavštini tradicijskoga veza (Šokačka grana Osijek)

Pjevaju: ŽPS Šokice i MPS Šokci


Prva sesija (17,00 – 18,30)

 

Ljiljana Marks (Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb)
Kako slavonske usmene priče čuvaju lokalni identitet


Andor Végh (Filozofski fakultet Sveučilišta u Pečuhu)
Usporedba institucionalne zaštite nematerijalnih kulturnih dobara Mađarske i Hrvatske, s posebnim osvrtom na "šokačke mogućnosti"

 

Stjepan Blažetin (Filozofski fakultet Sveučilišta u Pečuhu)
O Šokcima u enciklopedijskom izdanju Austro-Ugarska Monarhija u riječi i slici


Miroslava Hadžihusejnović Valašek (Zagreb)
Duhovne pisme u franjevačkim kantualima iz prve polovice 18. stoljeća u Slavoniji i Srijemu

 

Tomislav Žigmanov (Subotica)
Nematerijalna kulturna baština Hrvata u Vojvodini – pristup i aktivnosti Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata

 

Sonja Periškić (Kulturno-umjetničko društvo Hrvata „Bodrog“, Bački Monoštor)
Nematerijalna kulturna baština Hrvata Šokaca u Bačkom Monoštoru

 

Anita Đipanov Marijanović (Kulturno-umjetničko društvo Hrvata „Bodrog“Bački Monoštor)
Materijalna kulturna baština Hrvata u Bačkom Monoštru – Žensko tradicijsko ruho u adventu u korizmi 

 

RASPRAVA

 

Druga sesija (18,30 – 20,00)

 

Silvija Ćurak (Filozofski fakultet u Osijeku)

Tradicijski leksik Šokaca u Baču

 

Željko Predojević (Filozofski fakultet Sveučilišta Komenskog, Bratislava)
Usmena književnost južne Baranje u suvremenim kulturnim praksama

 

Ljubica Gligorević (Gradski muzej, Vinkovci)
Pohod u Mohač – na pohod bušara

 

Katarina Dimšić  (Osijek)
Mjesto životne povijesti u narodnoj etnografiji

 

Ivan Ćosić Bukvin (Vrbanja)
Divan o starovirskim jilima Slavonije i Srema

 

Zlata Vasiljević (Sombor)
Stare šokačke pisme u rukopisu Vinka Žganca. Napjevi iz Sombora i okolice

 

RASPRAVA


PLAVNA
subota, 6. svibnja 2017. u 10 sati
Vatrogasni dom, Ulica Moše Pijade 26

 

Pozdravne riječi organizatora, pokrovitelja i gostiju

 

Predstavljanje knjige
Branka Pavić Blažetin (ur.), Oj, Kozaru, ti selo na brijegu...
Sudjeluju: Ana Crnković Andres, Silvestar Balić i Branka Pavić Blažetin, urednica

 

Treća sesija (11,00 – 12,30)

 

Katarina Čeliković (Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Subotica)
Književno publicističko djelovanje dr. Josipa Andrića

 

Vojislav Temunović (HGU „Festival bunjevački pisama“, Subotica)
Razvoj tamburaške glazbe na temeljima djela dr. Josipa Andrića

 

Milovan Miković (Subotica)
Kazališni život Hrvata u Srbiji rasvjetom (trenutačno?) nepostojećeg teatra

 

Marija Šeremešić (Sombor)
Monoštorske knjižnice i čitaonice

 

Stevan Mačković (Povijesni arhiv, Subotica)
Petar Pekić i njegovo djelo

 

Dominik Deman (Subotica)
Josif Runjanin, skladatelj hrvatske himne „Lijepa naša domovino“

 

RASPRAVA

 

Četvrta sesija (12,30 –14,00)

 

Mirko Ćurić (Đakovo)
Udio manifestacije Đakovački vezovi u očuvanju baštine

 

Ljubica Vuković Dulić (Gradski muzej, Subotica)
Jedan model promišljanja baštine – u službi duhovnosti, zaštite, afirmiranja i kreiranja (Pokret „Bunjevački Put križa“)

 

Vera Erl (Osijek)
Mara Švel Gamiršek rizničarka cvelferske šokačke baštine

 

Tomislav Lunka (Soljani)
Uloga učitelja u promicanju šokačke kulturne baštine u Cvelferiji i Županjskom kraju

 

Martina Mišetić (Muzej Cvelferije, Drenovci)
Konji kao dio tradicijske kulture Cvelferije

 

Ružica Pšihistal (Filozofski fakultet u Osijeku)
Cvelferski kazivači (pripovjedači i pjesnici) – kulturni kapital zajednice

 

RASPRAVA

 

ZAKLJUČNA RIJEČ ORGANIZATORA

 

Napomena: Za pojedinačna izlaganja predviđeno je 10 minuta!

 

Organizacijski odbor:  dr. sc. Marko Josipović, predsjednik Šokačke grane Osijek; prof. dr.sc. Stjepan Blažetin, ravnatelj Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj (Pečuh); Tomislav Žigmanov, prof., ravnatelj Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata (Subotica); Katarina Čeliković, prof., menadžerica kulturnih aktivnosti u Zavodu za kulturu vojvođanskih Hrvata (Subotica); Zvonimir Liščić, predsjednik Vinkovačkih šokačkih rodova; prof. dr. sc. Ružica Pšihistal (Filozofski fakultet u Osijeku), voditeljica projekta i moderatorica skupa; mr. sc. Vera Erl, počasna predsjednica Šokačke grane; ostali članovi Upravnog odbora Šokačke grane Osijek

Korisni linkovi