XLI. Znanstveni kolokvij u Tavankutu

Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata u suradnji sa Znanstvenim zavodom Hrvata u Mađarskoj, te uz logističku potporu HKPD „Matija Gubec” iz Tavankuta, organizirao je 1. listopada na Etnosalašu „Balažević” znanstveni kolokvij na temu Gajde – glazbeni instrument naroda Panonije. Predavač je bio dr. sc. Andor Végh, a u programu su osim predavača sudjelovali i Silvestar Balić te Richárd Patkós.


Gajde su prije XX. stoljeća na cijelome panonskom prostoru imale istaknutu ulogu u glazbenom životu seoskih, ali i gradskih sredina. One su instrument-proizvod samoukih majstora, nestandardiziranog izvornog glazbenog iskustva. Od početka društvenih modernizacijskih tijekova XIX. stoljeća njihova uloga naglo gubi na važnosti i do 1950-ih godina takoreći svugdje nestaju iz svagdašnje prakse veselja i zabava – rekao je među inima dr. sc Andor Végh.

 

Hrvatska riječ, 09.10.2015.

Korisni linkovi