XIV. MEĐUNARODNI KROATISTIČKI ZNANSTVENI SKUP - Program

XIV. MEĐUNARODNI KROATISTIČKI ZNANSTVENI SKUP

 

Pečuh, 19-20. listopada 2018.


Organizatori:
 

Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj
Katedra za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu
Slavistički odbor Regionalnog centra Mađarske akademije znanosti
Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata


Mjesto održavanja skupa:
 

Zgrada Regionalnog centra Mađarske akademije znanosti
Pečuh, Jurisics M. u. 44.

PROGRAM

 

Petak, 19. listopada 2018.

 

11,00

Svečano otvorenje skupa
 

Plenarna izlaganja
 

Krešimir Mićanović (Zagreb) Sabor Trojedne Kraljevine u 1860-ima o nazivu jezika narodnog

Silvester Balić (Pečuh) Prvi svjetski rat kao prekretnica u nakladništvu Hrvata u Mađarskoj


Predstavljanje zbornika
XIII. MEĐUNARODNI KROATISTIČKI ZNANSTVENI SKUP

 

12,30
Objed u Regionalnom centru Mađarske akademije znanosti


I. sekcija

Predsjedavaju: Katja Bakija i Robert Bacalja

14,00-17,00

 

Dubravka Brunčić (Osijek) „Tiha likvidacija”: pamćenje iskustava invalida Prvoga svjetskog rata u novelama Josipa Pavičića

Irena Arsić (Niš) O ratnom rukopisnom dnevniku Dubrovčanina Frana Kulišića (1885-1915)

Vlasta Markasović (Vinkovci) Komično i satirično viđenje I. svjetskog rata Ante Neimarevića u romanu „1914. – 1918.“

Katja Bakija (Dubrovnik) Rat u djelima Ivana Petreša

Hrvoje Mesić (Osijek) Crveno i crno: kulturološka slika osječkog Nutarnjeg grada za vrijeme Velikog rata u zapisima Roberta Bezetzkog

Marica Liović (Osijek) Antiratni diskurs u romanima Dolje s oružjem! Berthe von Suttner te Hanka: ratne uspomene Zofke Kveder

Mirisa Katić, Robert Bacalja (Zadar) Žensko pitanje u časopisu Zora 1917. – 1918.

 

Rasprava

 

15,30-15,40 Stanka

 

Zdravka Skok (Čakovec) Lingvostilistička interpretacija novele Bitka kod Bistrice Lesne Miroslava Krleže

Boris Kiš, Kristina Kiš (Donji Miholjac, Osijek) Zeleni kadar u Hrvatskoj

Katarina Čeliković (Subotica) Nakladništvo podunavskih Hrvata tijekom Prvoga svjetskog rata

Željko Karaula (Bjelovar) Kako je Pieter M. Judson u svom djelu „The Habsburg Empire: A New History” (2016) prikazao hrvatsku povijest 1848.-1868.-1918. – kritički pogled

Robert Hajszan (Güttenbach/Pinkovac) Godišnjice na „8” u austrijskoj historiografiji

Vladimir Nimčević (Subotica) Uloga podunavskih Hrvata u priključenju Vojvodine Srbiji 1918. godine

Bernadett Zadrovich (Sambotel) Prvi svjetski rat i gradišćanski Hrvati


Rasprava

II. sekcija

Predsjedavaju: Mirko Ćurić i Lilla Trubics

14,00-17,00

 

Ladislav Heka (Segedin) Ovlasti Kraljevine Hrvatske na temelju Hrvatsko-ugarske nagodbe

Ljiljana Kolenić (Osijek) Jezik i stil triju govora u Hrvatskom saboru (I. K. Sakcinski 1843., A. Starčević 1861., I. Mažuranić 1886.)

Ivan Marković (Zagreb) Bilješke o jeziku Ante Starčevića

Kristina Kinkela Valčić (Opatija) Riječko-ugarske veze

Mirko Ćurić (Đakovo) Josip Juraj Strossmayer i Hrvatsko-ugarska nagodba u svjetlu Strossmayerovih govora objavljenih u knjizi Josip Juraj Strossmayer: Sve za vjeru i domovinu, IV. svezak; Prigodne okružnice i propovijedi te značajniji govori i osvrti (Đakovo 2015.)

Katarina Ivon (Zadar) Predodžba Austrije u zadarskom kalendaru – Narodni koledar (1863. -1900.)

 

Rasprava

 

15,30-15,40 Stanka

 

Lilla Trubics (Pečuh) Slika Mađara u memoarima Marije Jurić Zagorke za vrijeme Austro-Ugarske

Jolán Mann (Budimpešta) Prevara ili inspiracija? Hrvatsko-ugarska nagodba u Krležinim djelima

Tamara Jurkić Sviben (Zagreb) Buditi i davoriti za narod svoj

Vesna Vlašić (Požega) Putopisna proza Dragutina Lermana

Denis Njari (Osijek) Laslovčanin u Austrijsko-sardinijskom ratu – studija slučaja povijesti emocija

Helena Sablić Tomić (Osijek) Što bi se dogodilo u Osijeku kad bismo oživjeli Austro-Ugarsku?


Rasprava

III. sekcija

Predsjedavaju: Timea Bockovac i Ernest Barić

14,00-17,00

 

Timea Bockovac (Pečuh) Jezično stanje Hrvata u Mađarskoj

Petar Vuković (Zagreb) Jezični korpus bačkoga hrvatskog

Živko Gorjanac (Baja) Neke svojstvenosti salantskoga bošnjačkohrvatskog i bačkomonoštorskoga šokačkohrvatskog govora

Katalin Hergovich (Zagreb) Jezična lojalnost Hrvata u Plajgoru

Eszter Baričević-Tamaskó (Zagreb) Jezični krajolik Dušnoka

Ernest Barić (Pečuh) Hrvatski toponimi i mikrotoponimi (u Mađarskoj) u žrvnju povijesnih i političkih mijena

Bernarda Pavičić, Ivona Pavičić (Slavonski Brod) Analiza Hrvatskog glasnika – izvještavanje o Domovinskom ratu od 1991. do 1995. godine

 

Rasprava

 

15,30-15,40 Stanka

 

Vjekoslav Blažetin (Zagreb) Karikature J. B. Tita u satiričkim časopisima i Narodnom kalendaru

Tatjana Ileš (Osijek) Titovo ne! Staljinu u hrvatskoj kulturi svakodnevice

Teodora Vigato (Zadar) Zadarski kazališni život u sjeni Informbiroa

Stjepan Blažetin (Pečuh) „Pjesme su zamukle, krik gušimo u sebi“ – književnost Hrvata u Mađarskoj u sjeni Informbiroa

Sonja Periškić Pejak (Bački Monoštor) Uskrsni običaji Hrvata Šokaca u Monoštoru sredinom 20. stoljeća

Željko Predojević (Bratislava) Usporedni pregled crkvenih i pučkih rituala i pjesama za prizivanje kiše na primjerima iz baranjske regije

Viktorija Gerdešić (Pečuh) Sastavnice brenda države – teorija i praksa u slučaju Hrvatske

 

Rasprava

 

18,30

 

Hrvatsko kazalište Pečuh
Pečuh, Anna utca 17.

 

Miroslav Krleža: Povratak Filipa Latinovicza
Režija: Nina Kleflin


Domjenak

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Subota, 20. listopada 2018.
 

IV. sekcija

Predsjedavaju: Sanja Jukić i Dinko Šokčević

9,00-12,00

 

Sanja Jukić (Osijek) Medijski stilemi u piktopjesmama Lajosa Kassáka i pjesništvu hrvatskih zenitista

Tina Varga Oswald, Eldina Lovaš (Osijek) Esterházyjevi kao povijesne i fikcionalne figure u romanu Harmonia caelestis

Zoltán Medve (Osijek) Moguće mjesto zbirke pjesama Jánosa Sziverija Tajna kratkog života u hrvatskoj književnosti

Jakov Sabljić (Osijek) Aksiološko-imagološki lik povijesne stvarnosti u Turskom zrcalu Viktora Horvátha

Anica Bilić (Vinkovci) Sva Tenina lica ili udes ženstvenosti

Klara Dulić (Subotica) Motivi u pjesništvu Jakova Kopilovića

Kristina Peternai Andrić (Osijek) Književna reprezentacija kognitivne razlike: Most ponad burne rijeke Dalibora Talajića

Ružica Pšihistal (Osijek) Političke implikacije Marulićeve Judite

 

Rasprava

 

10,30-10,45 Stanka

 

Ivana Žužul (Osijek) Poetika i politika književnohistoriografskih narativa

Goran Rem (Osijek) Subjektivnost je usamljena institucija (lirika Antuna Branka Šimića, Roberta Johnsona i Stjepana Petea)

Janja Prodan (Pečuh) Međuzavisnosti između političkih prilika i kazališnog repertoara

Ivan Trojan (Osijek) Predstave za djecu Hrvatskog kazališta Pečuh

Marina Đukić, Mirta Bijuković Maršić, Luka Alebić (Osijek) Recepcija kulture 1918. godine u lokalnom dnevnom tisku

Dinko Šokčević (Budimpešta) Uloga Hrvatsko-ugarske nagodbe u izgradnji hrvatske nacionalne države

Branko Ostajmer (Zagreb) Hrvatsko-ugarska nagodba na stranicama zagrebačkih Narodnih novina (1883.–1903.)

 

Rasprava

V. sekcija

Predsjedavaju: Martina Kolar Billege i Ana Lehocki-Samardžić

9,00-12,00

 

Ante Bežen (Zagreb) Tematika Prvog svjetskog rata u aktualnim školskim programima i udžbenicima hrvatskoga jezika u Hrvatskoj

Martina Kolar Billege, Vesna Budinski (Zagreb) Muzejski predmeti kao izvori spoznaje o Prvome svjetskome ratu u primarnom obrazovanju u Republici Hrvatskoj

Dragica Dragun (Osijek) Fikcionalno-znanstvena proza One misle da smo male

Hajnalka Kispeter (Osijek) Stavovi prema dvojezičnom odgoju u jednojezičnom okruženju

Irena Krumes, Morana Plavac (Slavonski Brod, Nova Gradiška) Početno usvajanje pismenog izražavanja na hrvatskome kao drugom jeziku u mađarskih studenata

Kristina Katalinić, Ivančica Banković-Mandić (Zagreb) Mađarska, mađarski jezik i kultura u hrvatskom kao J1 i J2

Vesna Bjedov, Ana Mikić Čolić (Osijek) Zastupljenost nastavnih zadaća i ishoda učenja u pripremanju nastavnoga sata hrvatskoga jezika

 

Rasprava

 

10,30-10,45 Stanka

 

Ana Lehocki-Samardžić, Jadranka Mlikota (Osijek) Illir nyelvtan Döme Popovicha

Marija Znika (Zagreb) Hrvatski standardni jezik danas

Borko Baraban, Melita Aleksa Varga (Osijek) Hrvatsko-mađarske paremiološke veze: Doprinos Ede Margalića paremiologiji 19. stoljeća

Ivica Vigato (Zadar) Frazemi u sukošanskoj matici umrlih (1658. – 1759.)

Đuro Blažeka (Zagreb) O inačicama nastalima zbog prijelaza fonema kao stilskim sredstvima u govoru Preloga

Indira Šabić (Tuzla) Proces egzonimizacije u savremenome bosanskom jeziku (importacija egzonima tipa Mađarska, Pečuh, Mohač i sl.)

 

Rasprava

 

12,30

 

Zatvaranje XIV. MEĐUNARODNOG KROATISTIČKOG ZNANSTVENOG SKUPA

 

13,00

 

Objed u Regionalnom centru Mađarske akademije znanosti

Korisni linkovi