XIV. Međunarodni kroatistički znanstveni skup - Poziv

Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Odsjek za kroatistiku Instituta za slavistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata i Regionalni centar Mađarske akademije znanosti dvogodišnje organiziraju kroatistički znanstveni skup. XIV. Međunarodni kroatistički znanstveni skup održat će se 19. i 20. listopada 2018. godine u Pečuhu.

 

Ovogodišnji znanstveni skup posvećujemo sljedećim važnim obljetnicama:

 

150. obljetnica Hrvatsko-ugarske nagodbe
100. obljetnica završetka I. svjetskog rata
70. obljetnica Rezolucije Informbiroa

 

Ovi su povijesni događaji nesumnjivo bitno odredili sudbinu naroda na srednjoeuropskom prostoru, pa tako i Hrvata. Očekujemo izlaganja koja će tematizirati same događaje ali i njihove posljedice u hrvatskom, mađarskom i cjelokupnom (srednjo)europskom kontekstu.
Teme se mogu kretati u širokom rasponu od povijesnih, jezikoslovnih, književnopovijesnih, kulturoloških, etnoloških, ekonomskih, vojnopovijesnih pa sve do gastronomskih područja.
Kraj I. svjetskog rata i Rezolucija Informbiroa izravno su utjecali na cjelokupni život Hrvata u Mađarskoj te istraživačima preporučujemo, ukoliko su u mogućnosti, da svoja priopćenja nastoje povezati i sa sudbinom Hrvata u Mađarskoj.

 

Organizacijski odbor može prihvatiti i druge teme s područja znanosti o književnosti, jezikoslovlja, povijesti, etnologije i kulturne povijesti.

 

Molimo Vas da prijavu za sudjelovanje i sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku pošaljete najkasnije do 15. kolovoza 2018. na gore navedene adrese. Izlaganje na skupu može trajati najviše 10 minuta.
Sudionici će biti obaviješteni o prihvaćanju teme do 1. rujna 2018.


Održana će izlaganja biti objelodanjena u posebnom zborniku (najviše 20 kartica, sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku) te Vas molimo da pisanu (tekstualnu) verziju svojih izlaganja donesete na skup ili dostavite u elektronskom obliku najkasnije do 15. siječnja 2019. U protivnom nećemo biti u mogućnosti objaviti Vaš prilog.

Ukoliko je izlaganje pripremano u suautorstvu, zbog ograničenih kapaciteta, u mogućnosti smo ugostiti samo jednoga od autora.

Kotizacija u iznosu od 60 eura uplaćuje se na licu mjesta, a uključuje objed i večeru 19. listopada, objed 20. listopada, jedno noćenje u dvokrevetnom hotelskom smještaju, objavu u zborniku.

Skup počinje 19. listopada (petak) 2018. u 11.00 sati u prostorijama Regionalnog centra Mađarske akademije znanosti (MTA Pécsi Területi Bizottság Székháza, Pécs, Jurisics M. u. 44.), a završava objedom 20. listopada (subota) u popodnevnim satima. Detaljni program i ostale informacije dostavit ćemo Vam naknadno.


Organizacijski odbor: Stjepan Blažetin, Tomislav Žigmanov, Timea Bockovac, Silvester Balić, Lilla Trubić, Kata Horvat, Magdalena Molnar-Drinóczi

 

Prilozi:

 

Poziv »

Prijavnica »

Korisni linkovi