XIV. Dani Balinta Vujkova

I ove je godine između 22. i 24. listopada u Subotici održana jedna od najznačajnijih manifestacija Hrvata u Vojvodini pod nazivom Dani Balinta Vujkova – dani hrvatske knjige i riječi. Zaista je to, mogli bi reći, praznik hrvatske knjige i riječi koji okuplja hrvatsku zajednicu u Vojvodini, a zahvaljujući uspješnoj suradnji s ustanovama i pojedincima u matičnoj domovini i susjednim zemljama ima i međunarodni, regionalni karakter.


Tijekom trodnevne manifestacije zainteresirana publika mogla je uživati u raznovrsnim programima. Održana su razna predstavljanja i književne tribine na kojima se prezentirala bogata nakladnička djelatnost Hrvata u Vojvodini, organizirane kazališne predstave s budućim naraštajima. U sklopu multimedijalne večeri Naci Zeliću je predana nagrada "Balint Vujkov Dida" za životno djelo na području književnosti. Nagrada „Emerik Pavić“ za najbolju knjigu u 2014. godini pripala je Filozofskom fakultetu u Zagrebu za zbornik radova Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu a trijenalna nagrada „Iso Velikanović“ za najbolju knjigu proze 2012.-2014. predana je Nevenu Ušumoviću za zbirku priča Rajske ptice.


U sklopu XIV. Dana Balinta Vujkova održan je i dvodnevni znanstveno-stručni skup 23. i 24. listopada u Čitaonici Gradske knjižnice na kojemu je sudjelovalo tridesetak sudionika iz Srbije i susjednih zemalja Hrvatske i Mađarske. Sudionici skupa su bili i suradnici Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj koji već godinama surađuje s partnerskom institucijom, Zavodom za kulturu vojvođanskih Hrvata, a plodovi te suradnje su brojne zajedničke manifestacije u dvjema državama. Ravnatelj pečuškog Zavoda dr. Stjepan Blažetin na početku skupa održao je izlaganje na temu Hrvatski književnopovijesni diskurs i književnost Hrvata izvan Hrvatske pomoću kojega smo dobili sliku o pristupu matice hrvatskoj književnosti u susjednim zemljama i šire. Umirovljeni profesor Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Pečuhu dr. Ernest Barić u svome se izlaganju osvrnuo na neke pravopisne prijepore pri pisanju mađarskih onomastičkih naziva u Bunjevačkim i šokačkim novinama. Silvestar Balić, doktorand i znanstveni suradnik pečuškog Zavoda povodom 70. rođendana Mije Karagića predstavio je njegov književni (prozni) rad koji nakon nekoliko čitanja i danas može biti zanimljiv i ponuditi nove interpretacije. U programu skupa sudjelovali su i dr. Bernadett Zadrovich, voditeljica Sakralnog muzeja Hrvata u Mađarskoj s temom Hrvati i sveti Martin u Mađarskoj te dr. Ladislav Heka, docent Instituta za poredbeno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Segedinu s izlaganjem Biskup Josip Juraj Strossmayer i Mađari.

 

Uredništvo

Korisni linkovi