XIII. Međunarodni kroatistički znanstveni skup 2016. - Program

XIII. MEĐUNARODNI KROATISTIČKI ZNANSTVENI SKUP
XIII. NEMZETKÖZI KROATISZTIKAI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

Pečuh, 21-22. listopada 2016.
Pécs, 2016. október 21-22.

 


Organizatori:
A konferencia szervezői:

Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj
Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete
Katedra za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu
PTE Bölcsészettudományi Kar Horvát Tanszék
Slavistički odbor Regionalnog centra Mađarske akademije znanosti
PAB Szlavisztikai Bizottsága
Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
Vajdasági Horvátok Kulturális Intézete


Pokrovitelji:
Védnökök:

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Határon Túli Horvátok Állami Hivatala

Matica hrvatska


Mjesto održavanja skupa:
A konferencia helyszíne:

Zgrada Regionalnog centra Mađarske akademije znanosti
MTA Székház Pécs, Jurisics M. u. 44.

PROGRAM

 

Petak, 21. listopada 2016.
Péntek, 2016. október 21.

 

10,00 

Registracija sudionika

Résztvevők regisztrációja

 

11,00

Svečano otvorenje skupa

Ünnepi megnyitó

 

Plenarna izlaganja
Plenáris ülés

 

Ladislav Heka (Segedin)
Uloga i značenje obitelji Zrinski u državnopravnoj povijesti Hrvatske i Mađarske

 

Stipe Botica (Zagreb)
Kačićev prinos Sigetskom otporu i Zrinskomu

 

Ružica Pšihistal (Osijek)
Sigetski junak u usmenom pjesničkom pamćenju


12,30
Objed u Regionalnom centru Mađarske akademije znanosti
Ebéd az MTA Székházában


I. sekcija

Predsjedavaju: Janja Prodan i Robert Bacalja

 

14,00-17,30

 

Robert Bacalja (Zadar)
Recepcija drame Katarina Zrinska Ante Tresića-Pavičića u kritici moderne

 

Katja Bakija (Dubrovnik)
Knez Nikola Zrinski -junačka drama u 5 činova Matije Bana

 

Ivan Trojan (Osijek)
Nadrealističko-pirandelistička drama Nikola Šubić Zrinski Bore Pavlovića

 

Janja Prodan (Pečuh)
Zrinski u mađarskoj scenskoj umjetnosti

 

Kristina Peternai Andrić, Dejan Varga (Osijek)
Tvorba rodnog identiteta lika Katarine u dramama o obitelji Zrinski Vladimira Stojsavljevića

 

Stjepan Sučić (Zagreb)
Nikola Šubić Zrinski u knjigama Matice hrvatske

 

Božidar Petrač (Zagreb)
Sto godina Sigetske epopeje u hrvatskoj književnosti

 

Julijana Matanović (Zagreb)
Moje drago serce

 

Rasprava

 

15,45-16,00 Stanka

 

Lilla Trubics (Zagreb)
Zajednička Zrinijada braće Zrinskih

 

Ante Bežen (Zagreb)
Nikola Zrinski u pjesmi Josipa Jelačića

 

Anica Bilić (Vinkovci)
Mi i drugi u Sigetskom junakovanju

 

Katarina Čeliković (Subotica)
Epska pjesma „Posliednji Zrinski“ Ferde Stražimira Kulundžića u kalendaru Subotička Danica

 

Dubravka Brunčić (Osijek)
Kulturno pamćenje Sigetske bitke u pjesništvu hrvatskoga romantizma

 

Jolán Mann (Budimpešta-Zagreb)
Obitelj Zrinski u opusu Miroslava Krleže

 

Rasprava

II. sekcija

Predsjedavaju: Tomislav Žigmanov i Silvestar Balić

 

14,00-17,30

 

Marija Erl Šafar, Tihana Lubina, Roberta Subjak (Osijek)
Njemačko novinstvo na području Osijeka od 1848. do 1945.

 

Domagoj Tomas (Osijek)
Gradišćanski Hrvati u časopisima hrvatskog političkog iseljeništva nakon Drugoga svjetskog rata

 

Vjekoslav Blažetin (Zagreb)
Antititoistički i antijugoslavijski diskurz u „Narodnom/ Našem kalendaru“ između 1948. i 1953. godine

 

Silvester Balić (Pečuh)
Nakladništvo Hrvata u Mađarskoj nakon demokratskih promjena (1990.-2015.)

 

Stjepan Blažetin (Pečuh)
U početku bijaše Riječ… O prvom hrvatskom književnom časopisu u Mađarskoj

 

Tomislav Žigmanov (Subotica)
Pjesnički sadržaji u (književnim) časopisima Hrvata u Vojvodini nakon 1990.

 

Robert Hajszan (Güttenbach)
35. obljetnica izdanja Panonskog LIST-a

 

Mirta Bijuković Maršić i Marina Đukić (Osijek)
Književna i novinska polemika u Hrvatskoj

 

Rasprava

 

15,45-16,00 Stanka

 

Tatjana Ileš (Osijek)
Kulturološka uloga obitelji Zrinski u konstruiranju hrvatskog nacionalnog imidža

 

Gordana Lesinger, Branimir Felger, Dejan Gluvačević (Osijek)
Imidž Nikole Šubića Zrinskog među hrvatskim navijačkim skupinama - popularnost Šubićevih pokliča na stadionima i javno - medijska percepcija

 

Viktorija Gerdešić (Pečuh)
Uloga nacionalnih velikana u oblikovanju imidža države – Nikola Šubić Zrinski i Hrvatska

 

Petr Stehlík (Brno)
Zrinski u hrvatskom nacionalnom imaginariju 19. stoljeća

 

Tihomir Živić, Antonija Huljev (Osijek)
„Hrvatske Termopile“, 450 godina poslije: Sigetska bitka i Nikola Šubić Zrinski u angloameričkim vrelima

 

Leszek Małczak (Katowice)
Recepcija Nikole Šubića Zrinskog u poljskoj kulturi

 

Rasprava

III. sekcija

Predsjedavaju Ljiljana Kolenić i Timea Bockovac

 

14,00-17,30

 

Ljiljana Kolenić (Osijek)
Tronarječnost u hrvatskom književnom jeziku

 

Emina Berbić Kolar (Osijek)
Lingvistički opis Šarčevićeva školskoga rječnika iz 1893. godine

 

Ana Lehocki-Samardžić, Jadranka Mlikota (Osijek)
Horvát Nyelvtan Aladára Ehrenhöfera i Rókusa Vidovicsa

 

Kristina Katalinić (Zagreb)
Prinosi mađarsko-hrvatskoj povijesnoj leksikografiji: rječnici Mavra Špicera

 

Đuro Blažeka, Ines Virč (Zagreb)
Zobov pod nos (konceptualna analiza frazema preloške skupine govora)

 

Ivica Đurok (Pečuh)
Marginalne grupe i narodnosti

 

Branko Ostajmer (Zagreb)
Pečuh kao hrvatsko obrazovno središte u 19. stoljeću

 

Timea Bockovac (Pečuh)
Uloga sociolingvističkih istraživanja u jeziku manjina

 

Rasprava

 

15,45-16,00 Stanka

 

Živko Gorjanac (Baja)
Usporedba bošnjačkog govora Udvara (Pécsudvarda) i šokačkog Bačkog Brega (Berega)

 

Hajnalka Kispeter (Osijek)
Rana multilingvalnost pri usvajanju jezika. Studija slučaja

 

Vesna Bjedov (Osijek)
Kvaliteta nastave poučavanja Sklonidbe imenica iz perspektive učenika

 

Indira Šabić (Tuzla)
Antroponimi u vokativnim oblicima i vokativnim izrazima bosanskoga književnog jezika

 

Paulina Pycia-Košćak (Sosnowiec)
„Moći“, „morati“, „smjeti“ i  „trebati“ u hrvatskom i poljskom jeziku

 

Ivan Marković (Zagreb)
Hrvatski cirkumfiks jo…nj

 

Rasprava


19,00

Svečana dvorana Skupštine Baranjske županije
Baranya Megyei Közgyűlés Díszterme
Pécs, Papnövelde utca 5.

Predstavljanje zbornika
XII. MEĐUNARODNI KROATISTIČKI ZNANSTVENI SKUP

 

Concordia discors
koncert Akademskog zbora Filozofskog fakulteta u Zagrebu

 

pecuh-hrv-k-1476884879.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domjenak


Subota, 22. listopada 2016.
Szombat, 2016. október 22.

 

IV. sekcija

Predsjedavaju: Mijo Lončarić i Ernest Barić

 

9,00-12,00

 

Mijo Lončarić (Zagreb)
Osvrt na jezik Ferenca Črnka i Vitezovića u spjevu „Odiljenje sigetsko“

 

Ernest Barić (Pečuh)
O jeziku kupoprodajnih listina na posjedima Zrinskih u Međimurju

 

Zdravka Skok (Čakovec)
Jezična analiza spjeva Adrijanskoga mora sirena Petra Zrinskog

 

Marko Jesenšek (Maribor)
Frankopanov slovenski jezik u prijevodu Molièrove komedije George Dandin

 

Mirko Ćurić (Đakovo)
Biskup Strossmayer i obilježavanje 300. obljetnice Sigetske bitke u Hrvatskoj

 

Željko Karaula (Bjelovar)
Nikola Šubić Zrinski u pravaškoj ideologiji

 

Goran Dejanović (Petrinja)
Utjecaj simbola sigetskog junaštva u društvenom i političkom životu braće Nikole i Petra Zrinskog

 

Dinko Šokčević (Zagreb)
Kult sigetskog junaka kod Hrvata od 19. stoljeća do danas

 

Rasprava

 

10,30-10,45 Stanka

 

Boris Kiš, Kristina Kiš (Osijek)
Knjižnica obitelji Zrinski od 17. stoljeća do danas

 

Erika Racz (Nagykanizsa)
Utjecaj obitelji Zrinski na Pomurje

 

Darko Varga (Osijek)
Riba u prehrani Zrinskih

 

Stevan Mačković (Subotica)
Jugoslavenski šport klub Zrinjski (Subotica)

 

Žužana Meršić, Denis Njari (Sambotel)
Alternativa Sigetu - Kiseg. Jurišićeva pseudopredaja grada

 

Vesna Budinski, Martina Kolar Billege (Zagreb)
Metodička interpretacija kulturoloških sadržaja u primarnome obrazovanju – poučavanje o povijesnom, kulturnom i književnom djelovanju obitelji Zrinski kao sastavnici hrvatskoga identiteta

 

Slađana Josipović Batorek (Osijek)
Nikola Šubić Zrinski u udžbenicima nacionalne povijesti 1945. – 1960. u kontekstu prosvjetne politike druge Jugoslavije

 

Rasprava

V. sekcija

Predsjedavaju: Sanja Jukić i Andor Vegh

 

9,00-12,00

 

Marica Liović (Osijek)
O zaboravljenoj drami Knez Nikola Zrinjski Matije Bana

 

Milan Bošnjak (Zagreb)
Hrvatska izvandomovinska lirika: šesnaest održanih pjesničkih susreta, petnaest izdanih pjesničkih zbirki i dvije u pripremi, 2000. – 2016.

 

Ivan Tomek (Pečuh)
Pjesništvo Viktora Vide

 

Zorica Jurčević (Baja)
Tijelo i društveni poredak u Kamovljevoj noveli Selo

 

Vesna Vlašić (Požega)
Svjedočanstvo prostora Slavonije kroz putopisanje

 

Goran Rem, Sanja Jukić (Osijek)
Modeli panonizma u poeziji Katalin Ladik, Jasne Melvinger i Tee Gikić

 

Zoltán Medve (Osijek)
Skrivajući autori u suvremenoj hrvatskoj i mađarskoj književnosti

 

Tina Varga Oswald (Osijek)
Magijski realizam u romanu Knjiga očeva Miklósa Vámosa

 

Rasprava

 

10,30-10,45 Stanka

 

Nikola Košćak (Zagreb)
Grafostilistika i poezija

 

Željko Predojević (Bratislava)
Meme – virtualni rubni usmenoknjiževni oblik

 

Zdenka Đerđ (Zagreb)
Kontinuirana stručna skrb o kazališnom i lutkarskom amaterskom stvaralaštvu

 

Andor Vegh (Pečuh)
Hrvati u Mađarskoj i NDH

 

Klara Dulić (Subotica)
Književni sadržaji u časopisu Bunjevačko kolo

 

Bernadett Zadrovich (Prisika)
Sveti Martin i gradišćanski Hrvati u Mađarskoj, Slovačkoj i Austriji (Običaji i njihove osnove u svezi s blagdanom Svetoga Marina)

 

Rasprava

 

12,30

Zatvaranje XIII. MEĐUNARODNOG KROATISTIČKOG ZNANSTVENOG SKUPA

 

13,00
Objed u Regionalnom centru Mađarske akademije znanosti

 

14,00
Izlet autobusom u Siget (Szigetvár)

Znanstveni skup podupiru:
A konferenciát támogatták:

Ministarstvo ljudskih resursa
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Filozofski fakultet Sveučilišta u Pečuhu
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Generalni konzulat Republike Hrvatske u Pečuhu
Horvát Köztársaság Pécsi Főkonzulátusa

 

ADRESA/CÍM

Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj
Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete
Pečuh – Pécs
Esze Tamás u. 3.
7624
Mađarska
Tel/fax.: +36/72/333-918
Mobitel: +36/30/916-6026
e-mail: mhti@mhti.hu
web: www.mhti.hu

 

Katedra za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu
PTE Bölcsészettudományi Kar Horvát Tanszék
Pečuh – Pécs
Ifjúság útja 6.
7624
Mađarska
Tel.: +36/72/503-600/4194
e-mail: horvath.katalin@pte.hu
web: www.btk.pte.hu

Korisni linkovi