XIII. Međunarodni kroatistički znanstveni skup 2016.

Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Odsjek za kroatistiku Instituta za slavistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu, Zavod za kulturu Vojvođanskih Hrvata i Regionalni centar Mađarske akademije znanosti dvogodišnje organiziraju kroatistički znanstveni skup. XIII. Međunarodni kroatistički znanstveni skup održat će se 21. i 22. listopada 2016. godine u Pečuhu.

 

Ovogodišnji znanstveni skup posvećujemo sljedećim važnim obljetnicama:

 

1. 450. obljetnica Sigetske bitke i pogibije Nikole Šubića Zrinskog

Očekujemo izlaganja koja će tematizirati ulogu obitelji Zrinski u hrvatskom, mađarskom i cjelokupnom (srednjo)europskom kontekstu. Teme se mogu kretati u širokom rasponu od povijesnih, jezikoslovnih, književnopovijesnih, ekonomskih, vojnopovijesnih, gastronomskih itd. područja.

 

2. 25. obljetnica Hrvatskoga glasnika, tjednika Hrvata u Mađarskoj
20. obljetnica Riječi, prvog hrvatskog književnog časopisa u Mađarskoj

Očekujemo izlaganja koja će tematizirati ulogu i značaj hrvatskih periodičnih tiskanih izdanja (novine, časopisi, godišnjaci, kalendari itd.) u životu hrvatskih nacionalnih manjina, hrvatskoga iseljeništva odnosno cjelokupnoga hrvatskoga kulturnoga prostora od početaka do danas.


Organizacijski odbor može prihvatiti i druge teme s područja znanosti o književnosti, jezikoslovlja, povijesti, etnologije i kulturne povijesti.


Molimo Vas da prijavu za sudjelovanje i sažetak pošaljete najkasnije do 31. lipnja 2016. na Zavodovu adresu. Izlaganje na skupu može trajati najviše 10 minuta.
Sudionici će biti obaviješteni o prihvaćanju teme do 15. srpnja 2016.


Održana će izlaganja biti objelodanjena u posebnom zborniku (najviše 20 kartica, sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku) te Vas molimo da pisanu (tekstualnu) verziju svojih izlaganja donesete na skup ili dostavite u elektronskom obliku najkasnije do 15. prosinca 2016. U protivnom nećemo biti u mogućnosti objaviti Vaš prilog.

 

Ukoliko je izlaganje pripremano u suautorstvu, zbog ograničenih kapaciteta, u mogućnosti smo ugostiti samo jednoga od autora.

 

Kotizacija u iznosu od 40 eura uplaćuje se na licu mjesta a uključuje objed i večeru 21. listopada, objed 22. listopada, izlet u Siget, jedno noćenje u dvokrevetnom hotelskom smještaju.

 

Skup počinje 21. listopada (petak) 2016. u 11.00 sati u prostorijama Regionalnog centra Mađarske akademije znanosti (MTA Pécsi Területi Bizottság Székháza, Pécs, Jurisics M. u. 44.), a završava objedom i izletom u Siget (Szigetvár) 22. listopada (subota) u popodnevnim satima. Detaljni program i ostale informacije dostavit ćemo Vam naknadno.


Organizacijski odbor: Stjepan Blažetin, Tomislav Žigmanov, Timea Bockovac, Silvester Balić, Kata Horvat, Magdalena Molnar-Drinóczi

 

Poziv-2016

PRIJAVNICA-2016

 

S najsrdačnijim pozdravom:

Stjepan Blažetin
      u ime organizacijskog odbora

 

U Pečuhu, 20. svibnja 2016.

Korisni linkovi