XII. Međunarodni kroatistički znanstveni skup

Pečuh, 17. i 18. listopada 2014.

Pécs, 2014. október 17-18.

 

 

 

 

 

 

Organizatori:
A konferencia szervezői:

 

Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj
Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete
Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu
PTE Bölcsészettudományi Kar Horvát Tanszék
Slavistički odbor Regionalnog centra Mađarske akademije znanosti
PAB Szlavisztikai Bizottsága
Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
Vajdasági Horvátok Kulturális Intézete

 

Mjesto održavanja skupa:
A konferencia színhelye:

 

Zgrada Regionalnog centra Mađarske akademije znanosti
MTA Székház Pécs, Jurisics M. u. 44.

 

 

PROGRAM

 

 

Petak, 17. listopada 2014.
Péntek, 2014. október 17.

 

11,00

 

Svečano otvorenje skupa
Ünnepi megnyitó

 

Plenarna izlaganja
Plenáris ülés

 

Ljiljana Kolenić (Osijek), Hrvatski književni jezik u Matoševo vrijeme
Krešimir Bagić (Zagreb), Hrvatska književnost i kultura devedesetih


12,30 Objed u Regionalnom centru Mađarske akademije znanosti


I. sekcija (Jezikoslovlje)

Predsjedavaju: Ernest Barić i Sanda Ham

14,00-16,00

 

 - Dunja Vranešević, Tamara Gazdić-Alerić (Zagreb), Koncept i struktura elipse u suvremenome jeziku (različite eliptične strukture u suvremenim tekstovima u hrvatskome jeziku)

Amira Turbić-Hadžagić, Bernes Aljukić, Samra Hrnjica (Tuzla), Jezik natpisa srednjovjekovne Bosne iz 12. stoljeća

Teodora Vigato (Zadar), Intertekstualnost u hrvatskim inačicama Govorenja svetog Bernarda

Ivica Vigato (Zadar), Jezik i pismo dviju propovijedi iz 17. stoljeća sa sjevernodalmatinskih otoka

Sanja Vulić (Zagreb), O jeziku Vice Petrovića

Sanda Ham (Osijek), Časopis Hrvatski jezik i Jezik

Ernest Barić (Pečuh), Uporaba i prevođenje internacionalizama u mađarsko-hrvatskim rječnicima

Erika Racz (Velika Kanjiža), Analiza molitvenika pomurskih Hrvata Ruža nebeska

- Đuro Blažeka (Zagreb), O inačicama u govoru Preloga

- Petra Glavor Petrović (Sambotel), O kulinarskom nazivlju u Habdelićevu Dictionaru

 

Rasprava


II. sekcija (100. obljetnica početka I. svjetskog rata)

Predsjedavaju: Timea Bockovac i Tomislav Žigmanov

14,00-16,00

 

- Dinko Šokčević (Pečuh), Mađarski planovi za rješenje hrvatskog pitanja za vrijeme Prvog svjetskog rata

- Robert Hajszan (Güttenbach), Značajni aspekti u vezi sa sarajevskim atentatom

- Ladislav Heka (Segedin), Posljedice I. svjetskog rata na Hrvatsku i Hrvate

- Bernadett Zadrovich (Prisika), Spomenici poginulih vojaka u gradišćanskohrvatskim naseljima u Mađarskoj

- Timea Bockovac (Pečuh), Motiv rata u rukopisnim molitvama iz Semartina

- Tomislav Žigmanov (Subotica), Prvi svjetski rat u hrvatskoj književnosti u Vojvodini

- Anica Bilić (Vinkovci), Istina i kič u Bojnom cvijeću Stjepana Petrića, nepoznatoga hrvatskog ratnika iz Prvoga svjetskog rata

- Siniša Bjedov (Osijek), Veliki rat u publikacijama Kluba hrvatskih književnika i umjetnika u Osijeku 1910. - 1924.

- Zorica Jurčević (Zagreb), Hrvatsko Blato u Prvom svjetskom ratu: simbolika novele Bitka kod Bistrice Lesne

- Robert Bacalja, Katarina Ivon (Zadar), Ratna lirika Jurja Kapića

 

Rasprava


III.  sekcija (Književnost i kultura 1)

Predsjedavaju: Janja Prodan i Ante Bežen

14,00-16,00

 

- Željko Predojević (Popovac), O traženju kulturnog identiteta južne Baranje na primjerima usmene književnosti i pučke kulture

- Dubravka Božić Bogović (Osijek), Najstarije matične knjige južnobaranjske katoličke župe Luč (1722.-1769.)

- Ante Bežen (Zagreb), Ivan Mažuranić – utemeljitelj suvremenoga hrvatskoga obrazovnoga sustava

- Živko Gorjanac (Baja), Jezična i tematska analiza Danice ili kalendara za u Ugarskoj živeće Bunjevce, Šokce, Hrvate, Bošnjake, Race i Dalmatince (1923.-1944.)

- Katarina Čeliković (Subotica), Književnost u starom tečaju časopisa Klasje naših ravni (1935.-1944.)

- Lilla Trubić (Pečuh), Mađarske teme u političko-izvjestiteljskim i književnim djelima Marije Jurić Zagorke

- Janja Prodan (Pečuh), Iz Biblioteke dobrog susjedstva /U povodu 30. obljetnice smrti Zoltána Csuke/

- Katja Bakija (Dubrovnik), Dubrovnik u knjizi putopisa Ide von Düringsfeld Aus Dalmatien (Prag, 1857.)

- Frana Marija Vranković (Zagreb), Međuratno (1919.-1941.) dubrovačko kazalište kroz vizuru todobnih periodičnih publikacija

- Vanda Babić (Zadar), Uloga don Srećka Vulovića u kulturnoj povijesti Boke kotorske

- Stjepan Blažetin (Pečuh), Povodom 20. obljetnice smrti Đuse Šimare Pužarova

 

Rasprava

 

Predstavljanje zbornika
XI. MEĐUNARODNI KROATISTIČKI ZNANSTVENI SKUP

Sudjeluju: Ernest Barić, Stjepan Blažetin

16,15


Posjet Kulturnoj četvrti Zsolnay
Polazak u 17,00 autobusom ispred zgrade Regionalnog centra Mađarske akademije znanosti


20,30

Večera za sudionike u restoranu

 


Subota, 18. listopada 2014.
Szombat, 2014. október 18.

 

IV. sekcija (Književnost i kultura 2)

Predsjedavaju: Kristina Peternai Andrić i Silvestar Balić

9,00-12,00

 

- Suzana Coha (Zagreb), Zakleti neprijatelji i(li) „ustavna braća”: prikazi mađarskog entiteta i interpretacije hrvatsko-ugarskih veza u hrvatskom narodnom preporodu

- Andor Végh (Pečuh), „Ili Anti ili Titi” - Mađari Istočne Slavonije i Bilogore u Drugom svjetskom ratu i poraću

- Silvestar Balić (Pečuh), Problemi nacionalne identifikacije kod Hrvata u Mađarskoj

- Ivica Đurok (Pečuh), Demokracija, manjine, elite

- Domagoj Brozović (Zagreb), Gdje počinje najnovija hrvatska književnost? Granice postmodernizma i ratnog pisma u hrvatskoj književnoj historiografiji

- Julijana Matanović (Zagreb), Kamo su nas odvozili tuđi autobusi (hrvatski ratni roman)

 

10,00-10,30 Stanka

 

- Zoltán A. Medve (Osijek), Inačice mimetizma u suvremenoj hrvatskoj i mađarskoj prozi

- Nikola Košćak (Zagreb), Figure slova

- Vlasta Markasović (Vinkovci), Panonizam u pjesništvu Vanje Radauša

- Kristina Peternai Andrić (Osijek), Etički književni subjekt u prozi Marije Čudine

- Anera Ryznar (Zagreb), Proizvodnja stvarnosti u romanu Naš čovjek na terenu Roberta Perišića

- Dubravka Brunčić (Osijek), Gotički imaginarij i kategorija roda u romanima Višnje Stahuljak Pustolovka i Močvarni Lovac

- Dragica Dragun (Osijek), Utjecaj masovnih medija i virtualne komunikacije na primjeru romana Imaš fejs? Jasminke Tihi-Stepanić

 

Rasprava

V. sekcija (100. obljetnica smrti Antuna Gustava Matoša)

Predsjedavaju: Ružica Pšihistal i Ana Lehocki-Samardžić

9,00-12,00

 

- Ružica Pšihistal (Osijek), Matoševa Mòra - Knjiga sa sedam pečata

- Kornelija Kuvač-Levačić (Zadar), Odnosi fantastičnog i satiričnog u Matoševim novelama

- Ljubica Josić (Zagreb), Princip suprotnosti u Matoševim humoreskama

- Ivan Trojan (Osijek), Theatralia Antuna Gustava Matoša

- Indira Šabić (Tuzla), Poredbe i poredbeni frazemi Antuna Gustava Matoša

- Marica Liović (Osijek), A. G. Matoš i Josip Kosor

 

10,00-10,30 Stanka

 

VI. sekcija (Dvo- i višejezičnost, metodička pitanja)

 

- Zrinka Jelaska (Zagreb), Obiteljske jezične priče - hrvatski u višejezičnosti i višeidiomnosti

- Morana Plavac (Baja), Problemi u pismenom izražavanju dvojezičnih govornika

- Dora Vuk (Fićehaz), Utjecaj socijalnog statusa dvojezičnih govornika na njihovo ovladavanje nasljednim jezikom

- Ana Lehocki-Samardžić (Pečuh), Utjecaj dvojezičnosti na razumijevanje stručne (akademske) terminologije u kontekstu prevođenja strukovnih tekstova

- Aleksandra Šćukanec (Zagreb), Morfosintaktička prilagodba germanizama u gradišćanskohrvatskome

- Vesna Bjedov (Osijek), Poučavanje gramatike u srednjoškolskoj nastavi hrvatskoga jezika

- Vesna Budinski, Martina Kolar Billege (Zagreb), Predstavljanja hrvatskoga jezika novom školskom grafijom u metodički kontekst

 

Rasprava

 

12,00

Objed u Regionalnom centru Mađarske akademije znanosti

Znanstveni skup podupiru:
A konferenciát támogatták:

 

Ministarstvo ljudskih resursa
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Filozofski fakultet Sveučilišta u Pečuhu
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar


ADRESA/CÍM

Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj
Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete
Pečuh – Pécs
Esze Tamás u. 3.
7624
Mađarska
Tel/fax.: +36/72/333-918
Mobitel: +36/30/916-6026
e-mail: mhti@citromail.hu
web: www.mhti.hu

 

Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu
PTE Bölcsészettudományi Kar Horvát Tanszék
Pečuh – Pécs
Ifjúság útja 6.
7624
Mađarska
Tel.: +36/72/503-600/4194
e-mail: horvath.katalin@pte.hu
web: www.btk.pte.hu

Korisni linkovi