Suradnja Zavoda s Pakracom i Daruvarom

Tijekom mjeseca travnja 2019. održani su sastanci u Pečuhu i Pakracu između Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj iz Pečuha i gradova Pakraca te Daruvara na kojima se razmatrala moguća suradnja partnera. Na sastancima je odlučeno kako će partneri prijaviti projekt  u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg V-A Mađarska-Hrvatska 2014-2020, financiranog putem EU fondova.
Spomenuti gradovi povezani su prvenstveno putem obitelji Janković (Daruvarski) koja potječe iz Pečuha i igrala je važnu ulogu u razvoju dvaju hrvatskih gradova. Imućni hrvatski krznar Bonaventura Janković (1661.-1728.) dolazi u Pečuh vjerojatno s prostora Bosne, steče ugled u Pečuhu, bio je član gradske uprave, te dobio naslov plemića 1722. Njegov unuk, Antun Janković, rođen 1728. u Pečuhu, brzo je napredovao u državnoj karijeri i 1772. je stekao grofovsku titulu s pridjevkom „Daruvarski“, budući da je postao vlasnikom posjeda Sirač, Pakrac i Daruvar te posjeda sa središtem u mađarskom Csepregu. Preminuo je u Budimu  bez muškog potomka, a sahranjen je u Csepregu 1789. U sklopu projekta je cilj revitalizirati i predstaviti zajedničku povijesnu baština triju gradova koja se uvelike temelji na spomenutoj obitelji.

Korisni linkovi