Stjepan Blažetin: Rasuto biserje - promocija u Segedinu

Predstavljanje Antologije hrvatske poezije u Mađarskoj 1945-2000 u organizaciji Hrvatsko-mađarske kulturne udruge Andrija Dugonić i Hrvatske narodnosne samouprave u Segedinu, 7. lipnja 2013. (petak) u Knjižnici Somogyi s početkom u 17.30 sati.

 

Antologija Rasuto biserje prva je hrvatska pjesnička antologija u Mađarskoj. U nju su uvršteni autori koji su stvarali u razdoblju od 1945. do 2000. godine i imaju barem jednu objelodanjenu zbirku pjesama. S jedne strane, Rasto biserje pruža panoramu hrvatske poezije u Mađarskoj, a s druge strane radi se o izboru koji udovoljava i esteteskim kriterijima.

 

U antologiju je uvršteno 140 pjesama od 18 autora (Matija Kovačić, Marija Vargaj, Roza Vidaković, Mate Šinković, Marga Šarac, Josip Gujaš Džuretin, Marko Dekić, Ljudevit Škrapić, Đuro Pavić, Stipan Blažetin, Katarina Gubrinski Takač, Branko Filaković, Jolanka Tišler, Matilda Bölcs, Đuso Šimara Pužarov, Ladislav Gujaš, Stjepan Blažetin, Timea Horvat). Pjesnički tekstovi pisani su mahom hrvatskim standardnim jezikom, ali su uvrštene I pjesme pisane na našim dijalektima (mjesnim govorima). Mate Šinković, Ljudevit Škrapić, Matilda Bölcs i Timea Horvat pišu pretežito na gradišćanskohrvatskim mjesnim govorima, dok Jolanka Tišler na kajkavskom govoru Serdahela. Ostali se autori uglavnom služe hrvatskim standardnim jezikom s pokojim izletom u vlastiti zavičajni govor.

 

Na kraju knjige nalazi se pogovor urednika, Stjepana Blažetina pod naslovom Pregled književnosti Hrvata u Mađarskoj od 1945. do danas i informativni životopisi uvrštenih autora.

 

Izvor: www.konyvhetszeged.sk-szeged.hu

Galerija slika

Korisni linkovi