Sedmi hrvatski slavistički kongres

Od 25. do 28. rujna 2019. godine, u hotelskom kompleksu „Solaris“ pored Šibenika održan je Sedmi hrvatski slavistički kongres. Hrvatski slavistički kongres najveći je hrvatski skup kroatista i slavista iz Hrvatske i svijeta koji se održava od 1995. godine svake četvrte godine. Program kongresa započeo je sa svečanim otvaranjem u srijedu 25. rujna kada su predane nagrade laureatima skupa.
Od četvrtka do subote održana su izlaganja u sekcijama koja su prijavljena u sedam tematskih područja. U petak su svoja izlaganja održali i suradnici Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj, Lilla Trubics pod naslovom „Marija Jurić Zagorka o mađarskoj književnosti, kazalištu i kritici” te Silvestar Balić pod naslovom „Hrvatska tiskana riječ na području današnje Mađarske od 1918. do 1945.”. U sklopu programa u petak popodne organiziran je stručni obilazak Šibenika gdje je među ostalima posjećena crkva, samostan i muzej svetog Frane, te drugi lokaliteti unutar staroga grada.

Uredništvo

Korisni linkovi