Predstavljanje najnovijeg zbornika u izdanju ZZHM u Subotici

U prostorijama subotičkog Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata 8. srpnja 2015. godine predstavljen je Zbornik radova s XI. Međunarodnog kroatističkog znanstvenog skupa u izdanju Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj iz Pečuha. Tijekom večeri u ime domaćina sve nazočne je pozdravio ravnatelj subotičkog zavoda Tomislav Žigmanov, dok je sam zbornik u ime izdavača predstavio Stjepan Blažetin.


U njemu se nalaze teme koje su kontinuirano prisutne na kroatističkim skupovima u Pečuhu, poput jezikoslovnih i književnih radova općega karaktera, te onih koji se – zbog geografske određenosti skupa – bave s Hrvatima u Mađarskoj iz jezikoslovnog, književnog, povijesnog, etnološkog itd. aspekta. U programu je XI. skupa posebna pozornost posvećena temi Hrvatskoga kazališta u Pečuhu, koje je 2012. slavilo dvadesetu obljetnicu postojanja. U skladu sa postavljenim ciljevima suradnje između Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj i Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata iz Subotice, posebna je sekcija bila posvećena bunjevačkohrvatskim temama. Organizatori skupa i urednici zbornika se žele zahvaliti svim autoricama i autorima koji svojim radovima pridonose kvaliteti skupova u Pečuhu dajući i na taj način vlastiti prinos opstojnosti i vitalnosti kroatistike na ovim prostorima.
Zbornik radova je izašao uz potporu Ministarstva ljudskih resursa Mađarske.


Silvestar Balić

Korisni linkovi