Predavanje o podunavskim Hrvatima u Pečuhu i Kaćmaru

U organizaciji Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj 18. rujna 2019. u pečuškom sjedištu Zavoda (Jókai trg 11.) održana je promocija knjige Roberta Skenderovića pod naslovom „Povijest podunavskih Hrvata (Bunjevaca i Šokaca) od doseljavanja do propasti Austro-Ugarske Monarhije“. Nakon Budimpešte i Baje riječ je o trećem predstavljanju ove knjige u Mađarskoj. Razgovor s autorom vodio je ravnatelj Zavoda, Stjepan Blažetin.
Dan nakon pečuške promocije, 19. rujna u organizaciji pečuškog Zavoda, Kulturnog centra bačkih Hrvata (Baja) i Hrvatske narodnosne samouprave u Kaćmaru održana je tribina o prošlosti podunavskih Hrvata u Kaćmaru. O raznim poglavljima prošlosti ovih hrvatskih subetničkih zajednica govorili su Robert Skenderović, viši znanstveni suradnik Hrvatskog instituta za povijest (Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje), Stjepan Blažetin, ravnatelj ZZHM-a i suradnik Zavoda Silvestar Balić.

Uredništvo

Korisni linkovi