Predavanje o nakladništvu podunavskih Hrvata u Čavolju

U organizaciji Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj i Kulturnog centra bačkih Hrvata 2020. godine se nastavlja serija predavanja o podunavskim Hrvatima. Ove godine prva tribina je održana u srijedu 23. siječnja u suorganizaciji s domaćinom Hrvatskom samoupravom Čavolja. Prije programa suradnici pečuškog Zavoda posjetili su bogatu zbirku zavičajnog muzeja koja je smještena u bivšoj zgradi čavoljske bunjevačke škole i koja je velikim dijelom zasluga marljivog sakupljačkog rada Miše Mandića, vrsnog istraživača prošlosti Bunjevaca.
Nakon toga u čavoljskoj knjižnici nazočne je pozdravio ravnatelj Kulturnog centra bačkih Hrvata, Mladen Filaković koji je ukratko predstavio Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj. Zatim je ravnatelj ZZHM-a, dr. Stjepan Blažetin govorio o radu, djelovanju i izdanjima Zavoda. Silvestar Balić, znanstveni suradnik Zavoda održao je predavanje na temu 150 godina nakladništva podunavskih Hrvata (Bunjevaca i Šokaca) u sklopu kojega je govorio o Antunovićevim Bunjevačkim i šokačkim novinama, čiji je prvi broj izašao 19. ožujka 1870. godine u Kalači, točno prije 150 godina. Istaknuta je i pisana baština na hrvatskom jeziku koja nastaje na podunavskom prostoru, s posebnim osvrtom na produkciju koja nastaje na prostoru današnje Mađarske. Na kraju programa su najavljene sljedeće tribine koje su predviđene u Gari i Baji.

Uredništvo

Korisni linkovi