Održan XIII. Međunarodni kroatistički znanstveni skup

Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Odsjek za kroatistiku Instituta za slavistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu, Zavod za kulturu Vojvođanskih Hrvata i Regionalni centar Mađarske akademije znanosti dvogodišnje organiziraju kroatistički znanstveni skup. XIII. Međunarodni kroatistički znanstveni skup održan je 21. i 22. listopada 2016. godine u Pečuhu, u Zgradi Regionalnog centra Mađarske akademije znanosti (MTA Pécsi Területi Bizottság Székháza, Pécs, Jurisics M. u. 44.).


Ovogodišnji je znanstveni skup bio posvećen važnim obljetnicama. U znaku 450. obljetnice Sigetske bitke i pogibije Nikole Šubića Zrinskog održano je mnoštvo izlaganja koja su tematizirala ulogu obitelji Zrinski u hrvatskom, mađarskom i cjelokupnom (srednjo)europskom kontekstu. Povodom 25. obljetnice Hrvatskoga glasnika, tjednika Hrvata u Mađarskoj i 20. obljetnice Riječi, prvog hrvatskog književnog časopisa u Mađarskoj tematizirana je uloga i značaj hrvatskih periodičnih tiskanih izdanja (novina, časopisa, godišnjaka, kalendara itd.) u životu hrvatskih nacionalnih manjina, hrvatskoga iseljeništva, odnosno cjelokupnoga hrvatskoga kulturnoga prostora, ali su se čula i druga izlaganja iz područja znanosti o književnosti, jezikoslovlja, povijesti, etnologije i kulturne povijesti.


Skup je svečano otvoren 21. listopada (petak) u 11.00 sati u prostorijama Regionalnog centra Mađarske akademije znanosti. Konferenciju je službeno otvorio prorektor Sveučilišta u Pečuhu dr. Gyula Berke, a nazočne je pozdravio i dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu dr. Tamás Bereczkei, predstojnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas, potpredsjednik Matice hrvatske Stjepan Sučić, generalna konzulica Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Pečuhu Vesna Haluga te predsjednik Hrvatske državne samouprave Ivan Gugan. Nakon pozdravnih govora uslijedila su plenarna izlaganja Ružice Pšihistal, Ladislava Heke i Stipe Botice koja su bila posvećena Sigetskoj bitci i obitelji Zrinski.


Organizacijski odbor XIII. Međunarodnog kroatističkog znanstvenog skupa prihvatio je i u rad konferencije uvrstio 74 izlaganja od kojih je 38 tematizirao Sigetsku bitku te ulogu i značaj obitelji Zrinski u svekolikoj hrvatskoj kulturi. Osim sudionika iz Hrvatske i Mađarske na dvodnevni skup stigli su znanstvenici iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Austrije, Češke, Slovačke i Poljske.


U sklopu konferencije u Svečanoj dvorani Skupštine Baranjske županije održano je predstavljanje Zbornika radova s XII. Međunarodnog kroatističkog znanstvenog skupa koji je održan 2014. godine. Zbornik su predstavili ravnatelj dr. Stjepan Blažetin i Zavodov znanstveni suradnik Silvestar Balić. Večernji program okončan je izvrsnim koncertom Akademskog zbora Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Concordia discors“.


Skup je nastavljen u subotu 22. listopada te je radni dio zaključen uz pozitivne dojmove sudionika i organizatora. U znaku glavne teme skupa organiziran je izlet u Siget gdje je posjećen Park tursko-mađarskog prijateljstva, sigetska tvrđava te uz stručno vodstvo dr. Andora Végha i dr. Mátéa Kitanicsa sudionici su mogli upoznati zanimljive podatke o istraživanjima koja su rezultirala pronalaskom turbeta Sulejmana Veličanstvenog.


Organizatori se zahvaljuju pokroviteljima skupa, Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Matici hrvatskoj te svima koji su održavanje skupa novčano poduprli: Ministarstvu ljudskih resursa Mađarske, Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Pečuhu i Generalnom konzulata Republike Hrvatske u Pečuhu.


Organizacijski odbor XIII. Međunarodnog kroatističkog znanstvenog skupa: Stjepan Blažetin, Tomislav Žigmanov, Timea Bockovac, Silvestar Balić, Kata Horvat, Magdalena Molnar-Drinóczi.

 

Program XIII. Međunarodnog kroatističkog znanstvenog skupa možete pronaći ovdje.

Uredništvo

Korisni linkovi