Održan inicijalni sastanak o Leksikonu Hrvata u Mađarskoj

U prostorijama Ureda Hrvatske državne samouprave u Budimpešti (Bíró Lajos 24.) 22. rujna 2015. u 11 sati održan je inicijalni sastanak o Leksikonu Hrvata u Mađarskoj. Na prvi sastanak jednog od najvećih projekata hrvatske zajednice u Mađarskoj u zadnjih 25 godina pozvani su brojni znanstvenici, istraživači raznih disciplina iz svih regija u Mađarskoj gdje žive Hrvati kako bi se započeli uvodni razgovori oko glavnih smjernica te da bi se razjasnila neka važna pitanja oko same koncepcije Leksikona. Od pozvanih na prvom sastanku su sudjelovali: Stjepan Blažetin (ravnatelj Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj, voditelj projekta), Janja Prodan, Ernest Barić, Đuro Franković, Živko Mandić (profesori u miru), Stjepan Lukač (redoviti profesor, Sveučilište Eötvösa Loránda, Budimpešta), Ivo Đurok (viši asistent, Sveučilište u Pečuhu), Ivan Gugan (predsjednik Hrvatske državne samouprave), Silvestar Balić (ZZHM, doktorand, znanstveni novak) i Magdalena Molnar Drinoczi (ZZHM, referentica).


Na prvom sastanku zbog raznih obaveza nisu mogli sudjelovati svi pozvani, ali su izrazili želju za suradnjom: Erika Racz, Nikola Benčić, Mijo Karagić, Šandor Horvat i Dinko Šokčević.


U sklopu dvosatnog razgovora razjašnjena su neka pitanja o tome tko je naručitelj, tko je voditelj projekta, kakva je financijska pozadina itd. Prema riječima Stjepana Blažetina, a to je potvrdio i Ivan Gugan, nazočan predsjednik Hrvatske državne samouprave (HDS), u trenutnom sazivu Skupština planira izdvojiti, odnosno iz određenih fondova zatražiti sredstva za Leksikon, što znači da je financijska pozadina projekta osigurana za narednih nekoliko godina.


Spomenuti su slični projekti u matičnoj zemlji odnosno kod hrvatske zajednice u Vojvodini te je prihvaćena ideja o suradnji s hrvatskim ustanovama kako u Hrvatskoj, tako i u susjednim zemljama koje imaju iskustva u sastavljanju leksikona (Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Hrvatska matica iseljenika, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatsko akademsko društvo Subotica). Iskustvo i stručna pomoć ovih institucija može u značajnoj mjeri pomoći rad na Leksikonu Hrvata u Mađarskoj.


Odlučeno je da će se Leksikon izdati na kraju projekta kao posebna knjiga, nakon što su sve natuknice obrađene, a ne slovo po slovo, te da će imati opći karakter. Budući da je riječ o dugoročnom projektu koji se sastoji od raznih etapa i potrajat će više godina, za informiranje javnosti o aktualnom stanju iskoristit će se internetska mreža gdje će se pojedine, već obrađene natuknice predstaviti publici uz eventualnu mogućnost otvorenog uređivanja.


U sljedećem će se koraku formirati Uređivački odbor te pristupiti izradi abecedarija koji će odrediti daljnje aktivnosti. Međutim pri sastavljanju abecedarija vjerojatno će se pojaviti brojna konceptualna pitanja što će se morati koordinirati.

Uredništvo

Korisni linkovi