Međunarodni okrugli stol URBANI ŠOKCI 11

Međunarodni okrugli stol URBANI ŠOKCI 11 - „Zemlja u panonskoj kulturi hrvatskih subetničkih skupina. Šokačko-bunjevačka terrafilija“ održat će se u Osijeku i Vinkovcima 6. -7. svibnja 2016. u organizaciji Šokačke grane u Osijeku, Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata iz Subotice, Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj iz Pečuha i Vinkovačkih šokačkih rodova.


Bit će to multidisciplinarno okupljanje znanstvenika, stručnjaka i lokalnih kulturnih djelatnika iz Hrvatske, Mađarske i Vojvodine koji će o zemlji progovoriti iz motrišta matičnih disciplina i vlastita djelokruga djelovanja te tako otvoriti prostor za dijaloške susrete i uzajamne razmjene znanja i iskustva.


Organizacijom Okrugloga stola željeli bismo pridonijeti novom ili obnovljenom razumijevanju vrijednosti i važnosti panonske zemlje uz nekoliko tematskih smjernica. Prioritetni tematski krug Okrugloga stola čini zemlja u tradicijskoj kulturi hrvatskih subetničkih skupina panonskoga kulturnoga areala. Od posebne je važnosti istražiti tekst, teksturu i kontekst zemlje u sklopu narodnih običaja, vjerovanja, znanja i vještina koja se prenose predajom, a hrvatske ih subetničke skupine prepoznaju kao svoju baštinu. Zemljanost se može istražiti u mediju jezika, posebice u dijalektima, lokalnim govorima i toponimima, u verbalnom folkloru, kao i u ostalim područjima tradicijske kulture, primjerice u godišnjem i životnom ciklusu, pučkoj pobožnosti ili kulturi stanovanja, kulinarstvu i pučkoj medicini. Zemlja kao tematsko-motivska okosnica u književnoj riječi (usmenoj, pučkoj i pisanoj), posebice u odnosu na etnolkulturni identitet Šokaca i Bunjevaca također je dobrodošla i važna tema ovogodišnjega Okrugloga stola. Zemlji se može istraživački pristupiti i iz kruga prirodnih znanosti, posebice iz perspektive ekološke poljoprivrede, kulturnoga turizma, zaštite ruralnog i prirodnoga okoliša. Na MOS URBANI ŠOKCI 11 sudjeluje oko 30 sudionika.


Okrugli stol započet će u Šokačkoj grani Osijek 6. svibnja 2016. godine u poslijepodnevnim satima. Nastavak u Vinkovcima 7. svibnja 2016. Moderator MOS-a prof. dr. sc. Ružica Pšihistal. Voditeljica projekta MOS Urbani Šokci 11 – mr. sc. Vera Erl, počasna predsjednica Šokačke grane Osijek.

 
document-page-001-1462257537.jpgdocument-page-002-1462257689.jpg
Korisni linkovi