Jezik, kultura, etnitet – identitet

„Jezik, kultura, etnitet – identitet” naslov je konferencije koja je održana od 3. do 4. lipnja u pečuškoj njemačkoj kući Lenau Haus (Munkácsyjeva 8.) u organizaciji Udruge Lenau, njemačkog Instituta za inozemne veze, Odbora za istraživanje nacionalnih manjina Pečuškoga regionalnog centra Mađarske akademije znanosti i Instituta za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu. Među dvadesetak predavača bili su i djelatnici Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu. Radni je jezik konferencije bio mađarski. Timea Bockovac izlagala je na temu „A horvát nyelv magyarországi oktatási színterei“ (Nastava hrvatskoga jezika u Mađarskoj), dr. sc. Ernest Barić na temu „A vezeték és keresztnévadás, mint az identitás megőrzésének eszköze“ (Imenska i prezimenska praksa kao sredstvo očuvanja identiteta), a dr. sc. Stjepan Blažetin na temu „Identitás és tankönyvek – a magyarországi horvátok tükrében“ (Identitet i udžbenici – primjer Hrvata u Mađarskoj). Održavanje konferencije potpomagala je i Hrvatska državna samouprava.

Korisni linkovi