Šesti hrvatski slavistički kongres

U Vukovaru i Vinkovcima od 10. do 13. rujna zbivala su se događanja 6. hrvatskog slavističkog kongresa, stručno znanstvenog skupa koji okuplja hrvatske i inozemne kroatiste, slaviste, filologe i kulturologe, a koji se održava svake četvrte godine. Na kongresu je sudjelovalo 270-ak sudionika koji su iznijeli 230 znanstvenih referata prihvaćenih od strane organizatora. Kongres se odvijao u znaku Hrvatske mlade lirike, te stote obljetnice smrti Antuna Gustava Matoša. Cilj je kongresa znanstvena, stručna i sveobuhvatna raščlamba stanja domaće humanističke i filološke znanosti, u odnosu prema suvremenome svjetskom trendu u ovim područjima i davanju smjernica za daljnji rad. Sudionici kongresa bili su sa svih hrvatskih sveučilišta i filoloških znanstvenih ustanova u Hrvatskoj, ali i s kroatističkih i slavističkih ustanova u Austriji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Mađarskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Slovačkoj, Srbiji i Rusiji.


Prvi se put na Hrvatskome slavističkome kongresu radilo u tri sesije kroz tematsku sekciju „Hrvati izvan Hrvatske: jezik, književnost, tradicijska kultura“. U sesiji „Hrvati izvan Hrvatske: jezikoslovne teme“ bilo je pet izlaganja, a među izlagačima bili su i Timea Bockovac s Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Pečuhu izlažući na temu „Jezični identitet Hrvata u Mađarskoj u 21. stoljeću“ i Estera Tamaško s Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Loránda Eötvösa koja je izlagala na temu „Jezik i identitet u Dušnoku u Mađarskoj“. U sesiji „Hrvati izvan Hrvatske: tradicijska kultura“, izlagalo je pet izlagača, među njima i Gábor Balogh s poslijediplomskog doktorskog studija hrvatske kulture (Filozofski fakultet Zagreb) na temu „Konstrukcija lika kralja Matije Korvina preplitanjem usmenih predaja“. U sesiji „Hrvati izvan Hrvatske: književne teme“ bilo je pet izlagača, među njima izlaganja su održali i djelatnici Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj. Stjepan Blažetin je govorio na temu „»Vječne vode« Stanislava Prepreka“ te Silvestar Balić koji je izlagao na temu „Recepcija hrvatske književnosti u suvremenim mađarskim časopisima“.

Hrvatski glasnik, 18.09.2014.

Galerija slika

Korisni linkovi