Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu

Četverodnevni znanstveni skup održan je kroz deset sesija na kojima su razmatrane teme vezane za etničke identitete, istaknute pojedince, jezik i govor, te povijesne i etnološke teme, a posljednjeg dana skupa organiziran je i stručni izlet u Krasno i Senj.

Na znanstvenom skupu su sudjelovali i hrvatski znanstvenici iz Mađarske. Prvog dana skupa dr. sc. Živko Gorjanac s bajske Više učiteljske škole govorio je o „Nekim svojstvenostima bunjevačkih govora u Bajskom trokutu u Mađarskoj“.

 

Sljedeći dan se predstavio dr. sc. Dinko Šokčević, voditelj Odsjeka za kroatistiku i ravnatelj Instituta za slavistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu koji je govorio o „Slici Bunjevaca u djelima mađarskih autora u doba dualizma i između dva svjetska rata“, mr. sc. Stjepan Blažetin, ravnatelj Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj, profesor Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu izložio je rad „Sudbina bunjevačkih Hrvata u djelima Antuna Karagića“, dok je Silvestar Balić, znanstveni novak Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj, govorio o „Poeziji Katice Sendrei i Katice Varga – kontinuitet bunjevačkohrvatske književne tradicije u Mađarskoj nakon 1945“.

 

Izvor: Hrvatski glasnik, 24. siječnja 2013.
ZZHM
Fotografija: Matija Dronjić


 

Korisni linkovi