Magyarországi horvát emlékhelyek, temetők

Az Országos Horvát Önkormányzat felkérésére a Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete részt vett a „Magyar-horvát nemzeti közösségi temetők fenntartása, védelme” projekt megvalósításában. Kiindulópontként elsőként azokra a településekre koncentráltunk, amelyeken működik horvát nemzetiségi önkormányzat (127 település). Nem szabad azonban elfelejteni, hogy számos olyan település van Magyarországon, ahol éltek horvátok, mára azonban elköltöztek, asszimilálódtak, de templomaik, temetőik, sírjaik stb. továbbra is megmaradtak. A magyarországi horvátság katolikus vallású, temetkezési helyeik néhány kivételtől eltekintve nem különülnek el a településen élő más nemzetiségű, de ugyanolyan vallású lakosság temetkezési helyeitől.


A projekt három részben valósult meg:
 

1. A magyarországi horvát közösség szempontjából jelentős temetkezési helyek nyilvántartásba vétele

2. Fotódokumentáció elkészítése

3. Adatbázis létrehozása

 

A magyarországi horvátok az osztrák-szlovák-magyar hármas határtól kezdve a szerb-román-magyar határig, illetve a Duna Mohács és Budapest közti szakaszán elhelyezkedő településeken élnek. A nagy távolságok miatt a munkát megyékre lebontva (Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Somogy, Baranya, Bács-Kiskun és Pest), helyi munkatársak bevonásával végeztük el.


Fotódokumentáció készült minden település temetőjéről, megörökítésre kerültek a hazai horvátság elhunyt jeles képviselőinek sírjai, felvételek készültek a horvát nyelvű sírfeliratokról. A feliratok nyelvi és helyesírási sajátosságainak leírása külön kutatást igényel.


Az eddig összegyűjtött anyag rendszerezése folyamatban van. A terveknek megfelelően az elkészült adatbázist mindenki számára hozzáférhetővé tesszük a Magyarországi Horvátok Tudományos Intézetének honlapján (www.mhti.hu). Minden települést külön cikkben dolgozunk fel, melyekhez tartozik egy rövid leírás és egy képgaléria. A képek között olyan emlékhelyeket, épületeket, sírokat találhatunk, melyek valamilyen (történeti, nyelvi stb.) szempontból fontosak lehetnek az ott élő horvátság számára. A települések földrajzi elhelyezkedéséből kifolyólag, illetve a nagymennyiségű dokumentációból adódóan a honlapon kezdetben Baranya megye horvát településeinek emlékhelyei, temetői érhetőek el, majd ez az adatbázis tovább bővül valamennyi felsorolt megye horvátok lakta településével.

 

Linkajánló