VI. Szlavisztikai Kongresszus Horvátországban

A horvátországi Vukovárban és Vinkovciban 6. alkalommal rendezték meg Horvátország legnagyobb szlavisztikai kongresszusát, amin négyévente találkoznak egymással a térség legjelentősebb kroatistái, szlavistái, filológusai és művelődéstörténészei. A konferencia 270 résztvevőjétől a szervezők által kiválasztott mintegy 230 előadás volt halható. Az idei konferencia középpontjában a „Hrvatska mlada lirika“ (Fiatal horvát líra) címet viselő, 1914-ben megjelent antológia, valamint az egyik legjelentősebb horvát szerző, Antun Gustav Matoš halálának századik évfordulója volt. A kongresszus célja a horvátországi irodalom- és nyelvtudományok állapotának átfogó és részletes szakmai feltérképezése, azok viszonyulása a legújabb nemzetközi trendekhez, valamint a jövőbeni munkát segítő irányelvek megállapítása. A konferencia résztvevői között ott voltak Horvátország egyetemeinek és nyelvtudományi intézeteinek kutatói, továbbá Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Magyarország, Németország, Lengyelország, Szlovákia, Szerbia és Oroszország kroatisztikai és szlavisztikai intézeteinek munkatársai.


A Szlavisztikai Kongresszus története során először szenteltek külön szekciót a Horvátországon kívül élő horvátok nyelvének, irodalmának és hagyományos kultúrájának megvitatására. Az említett szekcióban Bockovac Tímea, a PTE BTK Horvát Tanszékének oktatója a magyarországi horvátok 21. századi nyelvi identitásáról tartott előadást. Tamaskó Eszter (ELTE BTK) előadásában Dusnok település nyelvével és identitásával foglalkozott. A hagyományos kultúra témaköréből Balogh Gábor, zágrábi PhD hallgató Mátyás király mese- és mondavilágban keringő alakjának szerkezetét elemezte. A Magyarországi Horvátok Tudományos Intézetének két munkatársa irodalomtudományi kutatásairól számolt be. Blazsetin István Stanislav Preprek, vajdasági horvát szerző munkásságáról, Bality Szilveszter pedig a horvát irodalom magyarországi recepciójának egyes kérdéseiről számolt be.

Hrvatski glasnik, 2014.09.18.

Képgaléria

Linkajánló