„Urbani Šokci 12“ nemzetközi konferencia Eszéken és Palonában

Az eszéki „Sokačka grana“ Egyesület, a szabadkai Vajdasági Horvátok Kulturális Intézete, a pécsi Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete és a „Vinkovački šokački rodovi“ Egyesület szervezésében 2017. május 5-én Eszéken és május 6-án a vajdasági Palona (horvát nevén Plavna) községben került megrendezésre az „Urbani Šokci 12” nemzetközi konferencia. A kétnapos rendezvény célja a sokác és a bunyevác kulturális örökség értékeinek bemutatása.

 

A kerekasztalt dr. Marko Josipović, a „Sokačka grana“ Egyesület elnöke nyitotta meg május 5-én a délutáni órákban. Ezt követően került bemutatásra a Magyarországi Horvátok Tudományos Intézetének újonnan megjelent kiadványa, a „Hercegszántói horvát tájszótár”. A szótárt dr. Ljiljana Kolenić az Eszéki Tudományegyetem egyetemi tanára méltatta. A szótár elkészítéséről a kiadvány szerzője Mándity Zsivkó beszélt.

 

A program további részében a sokác dallamok vették át a főszerepet. A „Šokci“ férfikórus és a „Šokice“ asszonykórus rövid műsora következett, majd a résztvevők megtekinthették a „Sokačka grana“ Egyesület tradicionális sokác aranyhímzéssel készült dísztárgyakból összeállított kiállítását.

 

A pénteki tanácskozáson mintegy 15 előadás hangzott el. A magyarországi horvátok tudományos köreiből dr. Végh Andor a magyarországi illetőleg horvátországi szellemi kulturális örökség megóvásának szervezeti hátterét hasonlította össze, dr. Blazsetin István pedig „A sokác horvátokról az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben című kiadványban” címmel tartott előadást. A szekciót dr. Ružica Pšihistal az eszéki Josip Juraj Strossmayer Tudományegyetem professzorasszonya moderálta.

 

A konferencia május 6-án a vajdasági Palona községben folytatódott. A délelőtti órákban bemutatták a Nagykozári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat és a Magyarországi Horvátok Tudományos Intézetének kiadásában megjelent, a nagykozári horvátokról szóló Oj, Kozaru, ti selo na brijegu… című könyvet. A bemutatón részt vett a kötet szerkesztője Pavić Blažetin Branka, nyelvi lektora és a település horvát közösségéről szóló fejezetének szerzője Bality Szilveszter, a Nagykozári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnök asszonya Andresz Lászlóné és Kovácsovics Antal, aki a kiadvány összeállítása során nagyban segítette a szerkesztők munkáját. A megjelenteket köszöntötte Tomislav Žigmanov a Vajdasági Horvátok Kulturális Intézetének igazgatója és dr. Blazsetin István, az MHTI igazgatója, aki a könyvbemutató után átvette a konferencia harmadik szekciójának vezetését. A szombati nap előadásai elsősorban a vajdasági horvát közösség kiemelkedő egyéniségeiről szóltak, néhány dolgozat pedig a konferencia fő témájával, a sokác és a bunyevác kulturális örökséggel foglalkozott.

Szerkesztőség

Linkajánló