Tanácskozás a Magyarországi horvátok lexikonjáról

A tanácskozásra az Országos Horvát Önkormányzat budapesti székhelyén (Bíró Lajos utca 24.) 2015. szeptember 22-én 11 órakor került sor. A találkozóra számos magyarországi horvát kutató és szaktekintély kapott meghívást. A találkozó elsődlegesen azért jött létre, hogy terítékre kerüljenek a tervezett projekttel kapcsolatos elvi problémák és kérdések, illetve lehetőség szerint, egységes álláspont alakuljon ki a lexikonnal kapcsolatban. A tanácskozáson részt vett Blazsetin István (Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete, projektvezető), Prodán Ágnes, Barics Ernő, Frankovics György, Mándity Zsivkó (nyugalmazott oktatók), Lukács István (egyetemi tanár, ELTE), Gyurok János (adjunktus, PTE), Gugán János (Országos Horvát Önkormányzat, elnök), Bality Szilveszter (MHTI, doktorandusz, tudományos munkatárs) és Drinócziné Molnár Magdolna (MHTI, munkatárs).


A tanácskozáson munkahelyi és egyéb elfoglaltságok miatt nem tudtak részt venni, de jelezték együttműködési szándékukat: Rácz Erika, Bencsics Nikola, Gadányi Károly, Karagity Mihály, Horvát Sándor és Sokcsevits Dénes.


A kétórás tanácskozás elején tájékoztató hangzott el a projekt szervezeti hátteréről, a megrendelő személyéről, az anyagi háttérről stb. Blazsetin István szavai szerint, amit Gugán János az Országos Horvát Önkormányzat elnöke is alátámasztott, ebben a ciklusban az OHÖ Közgyűlése megpróbál, különböző alapok útján anyagi támogatást biztosítani a Lexikon számára, ami arra enged következtetni, hogy a projekt anyagi fedezete az elkövetkező néhány évben biztosítva lesz.


A résztvevők felhívták a figyelmet az anyaországban zajló hasonló projektekre illetve a vajdasági horvátok lexikonjára is. Tapasztalatcsere céljából fel kell venni a kapcsolatot a horvátországi lexikográfiai intézetekkel és vajdasági szervezetekkel, mert szakmai szempontból sokat tudnának segíteni egy a Magyarországi horvátok lexikonjának elkészítésében.


Döntés született arról, hogy általános lexikon készül és a projekt lezárása után, önálló kötetként jelenik meg nem betűnként külön-külön. Mivel többéves projektről van szó a nyilvánosság rendszeresen tájékoztatásra kerül a feldolgozott, lektorált és jóváhagyott szócikkek pedig felkerülnek az MHTI honlapjára. Az elképzelések szerint az érdeklődők hozzászólhatnak majd a szócikkekhez és javaslatokat is tehetnek majd.


Következő lépésként megalakul a Szerkesztő Bizottság. Első feladata a címszójegyzék kidolgozása és összeállítása lesz, aminek során vélhetőleg számos kérdés és probléma megoldására lesz majd szükség.

Szerkesztőség

Linkajánló