Könyv a nagykozári horvátokról

A nagykozári Művelődési Házban 2016. november 26-án került bemutatásra a település horvát közösségének múltját és jelenét bemutató horvát nyelvű kiadvány. A kötetet Pavić Blažetin Branka szerkesztő és több fejezet szerzője, dr. Barics Ernő a nagykozári horvátok nyelvéről írt fejezet szerzője és Bality Szilveszter, a nagykozári horvátok történetét bemutató fejezet írója mutatták be. A megjelenteket a kiadó nevében a Nagykozári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Andresz Lászlóné köszöntötte, a bemutatót pedig a könyv szakmai lektora, illetve a Magyarországi Horvátok Tudományos Intézetének, mint társkiadónak igazgatója dr. Blazsetin István vezette.


A bemutatón részt vevők hangsúlyozták, hogy a település horvát közössége számára a könyv kivételes jelentőségű. Ugyan már készült Nagykozár múltját részletesen bemutató magyar nyelvű kiadvány, de az itt élő horvátok több évszázados jelenlétének megértéséhez olyan megközelítésre van szükség, ami a történeti leírás mellett figyelmet szentel az itt élő horvátság nyelvének, hagyományainak, vallásgyakorlatának, oktatástörténetének stb. Elhangzott az is, hogy hasonló módon kellene feldolgozni és bemutatni minden magyarországi horvát település múltját, mert az nagymértékben hozzájárulna a magyarországi horvátok múltjának megértéséhez és történetük átfogó megírásához.

Szöveg: Szerkesztőség

Fotó: Kollár Ákos

Linkajánló