Előadás a szalántai és németi horvátok múltjáról és jelenéről

2015. február 22-én a szalántai Kultúrház (SziKSzt) adott otthont a házigazda Horvát Önkormányzat és a pécsi Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete szervezésében megtartott „Szalántai és németi horvátok múltja és jelene“ című rendezvénynek, ami a 2014. december 27-én Pécsudvardon megtartott hasonló esemény folytatásának tekinthető. Ezúttal is a Pécs környéki horvátok története és kultúrája került bemutatásra, előtérbe helyezve a közösség mai helyzetét döntően befolyásoló történelmi és társadalmi folyamatokat.


Valójában két – 1977-ben hivatalosan is egyesült településről – Szalántáról és Németiről van szó. Pécstől 14 kilométerre, a Pécs-Harkány főútvonal mellett található településeken ma is jelentős aktív horvát közösség él, ami a legutóbbi népszámlálás adatai alapján a lakosság összlétszámának 1/3 teszi ki. Voltak évszázadok, amikor a faluban csak horvát nemzetiségű lakosság élt, azonban az elmúlt másfél évszázad folyamatainak következtében létszámuk erősen lecsökkent.


Az egyórás rendezvény során Bality Szilveszter tudományos munkatárs az itteni horvátságot leginkább érintő eseményeket, korszakokat emelte ki és felhívta a közönség figyelmét egyes, a szalántai horvátok létszámának csökkenését befolyásoló folyamatokra. Az Intézet igazgatója, Blazsetin István előadásában azokról a Szalántához és Németihez kötődő értelmiségiekről beszélt, kiknek munkássága kevéssé ismert az ott élők körében. Bemutatta Horvát Béla egykori plébános és fordító, valamint Pávics György tanító és költő irodalmi munkásságát. A rendezvényen megjelent nagyszámú közönségre való tekintettel elmondható, hogy a hazai horvátság legalább annyira érdeklődik saját történelmét és hagyományait anyanyelven bemutató programok, mint a népszerű népzenei és néptánc bemutatók iránt. Intézetünket mindez újabb hasonló események szervezésére ösztönzi, de remélhetőleg a többi hasonló tevékenységet folytató magyarországi horvát intézményt is.

 

Szerkesztőség

Képgaléria

Linkajánló