Az MHTI legújabb konferenciakötetének bemutatója Szabadkán

A szabadkai Vajdasági Horvátok Kulturális Intézetének helyiségében 2015. július 8-án bemutatásra került a Magyarországi Horvátok Tudományos Intézetének gondozásában megjelent XI. Nemzetközi Kroatisztikai Tudományos Konferencia Tanulmánykötet. A bemutató folyamán a házigazda nevében a vendégeket köszöntötte Tomislav Žigmanov, a szabadkai Intézet igazgatója, a kötetet pedig a pécsi MHTI igazgatója Blazsetin István mutatta be.

 

A kiadványban szereplő tanulmányok több tudományos területet ölelnek fel, de meghatározó csoportot alkotnak a konferencián állandó jelleggel megjelenő horvát nyelv- és irodalomtudományi témák. A konferencia céljainak megfelelően és helyszínéből fakadóan évről évre kiemelt szerepet kapnak a magyarországi horvátokkal foglalkozó nyelv-, irodalom-, történettudományi, néprajzi stb. tanulmányok. A 2012-ben megrendezett konferencia egyik kiemelt témája a fennállásának 20. évfordulóját ünneplő Pécsi Horvát Színház volt. Az MHTI és a szabadkai Vajdasági Horvátok Kulturális Intézete együttműködésének köszönhetően a konferencián külön szekció foglalkozott néhány, a bunyevác-horvátokat érintő problémával. A szekcióban elhangzott előadások a kötet külön fejezetét képezik. A konferencia szervezői és a tanulmánykötet szerkesztői köszönetet mondanak minden résztvevőnek és szerzőnek, hiszen közreműködésükkel, részvételükkel és munkájukkal nagyban hozzájárultak a magyarországi kroatisztika jövőbeni fennmaradásához.
A kötet megjelenését az Emberi Erőforrás Minisztériuma támogatta.


Bality Szilveszter
 

Linkajánló