A vajdasági horvátok legújabb kiadványai

A 2014. március 4-én, az August Šenoa Horvát Klubban megrendezett irodalmi estnek köszönhetően tovább erősödött a régió két jelentősnek számító horvát intézménye, a pécsi MHTI és a szabadkai Vajdasági Horvátok Kulturális Intézete közötti együttműködés. A közös célok megvalósításának érdekében 2012 elején, a két Intézet együttműködési megállapodást kötött. Az elmúlt két évben számos közös program realizálódott: több alkalommal mutatták be egymás kiadványait; a két Intézet munkatársai folyamatosan részt vesznek egymás tudományos rendezvényein (konferenciák, tudományos tanácskozások, irodalmi estek stb.); sőt, kiadvány is jelent meg közös kiadásban. Az együttműködésnek köszönhetően a két régióban intenzívebbé vált a horvát nemzetiség kérdéskörével foglalkozó tudományos szakemberek közötti dialógus, felismerésre kerültek a két közösséget érintő hasonló problémák és néhány jövőbe mutató megoldás is született.


A rendkívül produktív vajdasági horvát közösség számos tartalmilag és tematikailag is különböző kiadvánnyal mutatkozott be a pécsi közönségnek. Az irodalmi esten részt vett Katarina Čeliković, a vajdasági Intézet kulturális menedzsere, Tomislav Žigmanov, az Intézet igazgatója valamint Vladan Čutura, akik bemutatták az elmúlt év legjelentősebb vajdasági horvát kiadványait.


Blazsetin István, az MHTI igazgatója röviden köszöntötte a vendégeket és a megjelent érdeklődőket. A könyvbemutatón megismerkedhettünk az Intézet gondozásában megjelent Tudományos évkönyvvel (Godišnjak za znanstvena istraživanja), melynek immáron 4. számában 17 tudományos igényű tanulmány és írás jelent meg 464 oldalon. Az évkönyvben a vajdasági horvátok társadalmi életének egy-egy aspektusával foglalkozó munkák találhatóak. A szabadkai Horvát Akadémiai Társaság kiadásában 2014 januárjában jelent meg a Duna-menti horvátok lexikonjának 12. kötete. A kétszáz oldalas kötetben a K betű egy része került feldolgozásra (K-Knj) 186 szócikkben 53 szerző közreműködésével. Balint Vujkov népmesegyűjteményének és műveinek bibliográfiája Katarina Čeliković kitartó munkájának köszönhető. A kiadvány, mint minden bibliográfia, alapvető eszköz azok számára, akik részletesebben kívánnak foglalkozni a jelentős szerző munkásságával. Egy másik vajdasági horvát szerző, Aleksa Kokić (Szabadka, 1913. – Cetinje, 1940) születésének 100. évfordulója alkalmából 512 oldalas kötetben jelentek meg összegyűjtött versei. Bemutatásra kerültek a szabadkai „Hrvatska riječ“ (Horvát szó) Kiadóvállalat legújabb szépirodalmi kiadványai is. A kiadó négy szabadkai szerző (Vojislav Sekelj, Željka Zelić, Ante Vukov, Mirko Kopunović) alkotását jelentette meg külsőleg is tetszetős, modern kötetekben. 2014 januárjában jelent meg a Vajdasági Horvátok Kulturális Intézete Nova riječ (Új Szó) című folyóiratának második száma. A folyóirat évi két alkalommal jelenik meg 500 példányban és arra törekszik, hogy eleget tegyen az önként vállalt magas kritériumoknak. A kiadvány főszerkesztője Tomislav Žigmanov, aki kitért arra is, hogy a Nova riječ nyitni szeretne a régió irányába, nem akar elzárkózni és kizárólag a vajdasági horvát közösség problémáival foglalkozni, hanem kíváncsi más közösségek véleményére, hiszen ezzel saját magunk megismerését segítjük. A folyóirat első két számában helyet kaptak a magyarországi horvátokkal foglalkozó írások is, ami szintén erősíti a két Intézet együttműködésével megkezdett párbeszédet.

Szerkesztőség

Képgaléria

Linkajánló