Nijemet

(mađarski Németi)


Malo bošnjačko naselje 15 kilometara južno od Pečuha, 1,5 kilometara udaljeno od državne ceste Pečuh-Harkanj u Baranjskoj županiji. Od 1977. je spojeno sa susjednim naseljem Salantom. Pojedini izvori govore o tome da je selo nastanjeno, drugi da je za vrijeme turskih osvajanja nenapučeno. O prošlosti sela prije toga imamo malo informacija. Ime Nijemet upućuje na vlasnika u predturskom razdoblju koji je vjerojatno dao ime. Nakon oslobađanja od Turaka u selo se useljavaju Hrvati iz Bosne – Bošnjaci. Do 20. stoljeća čine većinu stanovništva. Najveći broj stanovništva je zabilježen 1900. godine kada u selu živi 423 osobe. Prije priključenja Salanti 1970. u Nijemetu živi 266 Hrvata, 40 Mađara i jedan Nijemac. Crkva sv. Ladislava koja se nalazi u Nijemetu zajednička je s vjernicima Salante. Župnik zajedničke nijemetsko-salantske župe je 40 godina bio pokojni dekan Stjepan Zagorac.

 

 

Linkajánló