Minjorod

(mađarski Monyoród, njemački Mun(j)erod)

 

Minjorod je smješten dvadesetak kilometara zapadno od Mohača, sjeverno od državne cesta Pečuh-Mohač u Baranjskoj županiji. Prvi put se spominje u dokumentima kasnog srednjeg vijeka. Za vrijeme turskih napada naselje je bilo nastanjeno. Nakon ratova u selo se useljavaju Hrvati (Šokci), te kasnije brojne njemačke obitelji. Do Drugog svjetskog rata 2/3 stanovništva sela čine Nijemci, a 1/3 Hrvati. Na mjesto odseljenih Nijemaca iz okolnih naselja i iz današnje Slovačke useljavaju se mađarske obitelji. Pored postepenog smanjivanja stanovništva do danas se znatno promijenila narodnosna struktura Minjoroda. 2001. godine od 192 stanovnika Hrvata je 8 (4%), dok 2011. od ukupnih 154 brojimo 13 Hrvata (8%).

 

 

Linkajánló