Ata

Naselje dvadesetak kilometara južno od Pečuha u Baranjskoj županiji. O nastanku sela nemamo točne informacije, prvi put se spominje u popisima iz 17-18. stoljeća kao Hata. U ovom razdoblju stanovnici sela su Hrvati iz Bosne. Selo je tijekom ratova više puta bilo napušteno. Početkom 17. stoljeća kralj Leopold I. Atu daruje obitelji Batthyány. S p... Opširnije »

Belvar

Naselje u Baranjskoj županiji na pola puta između Pečuha i Mohača. Nastanjeno je već i u starom vijeku. Današnje naselje je nastalo spajanjem dvaju naselja: Belvara (mađ. Belvárd) i Đulbera (mađ. Gyula) Za vrijeme turskih ratova stanovništvo sela je znatno opalo, stoga useljavaju se Hrvati, Mađari i nekolicina Nijemaca. Još početkom 20. stoljeća... Opširnije »

Birjan

Birjan se nalazi 17 kilometara udaljeno od Pečuha, pored državne ceste prema Mohaču u Baranjskoj županiji. Sudeći prema iskopinama mjesto je bilo naseljeno već u bakreno i brončano doba. Za vrijeme turskih osvajanja selo je opustjelo. Krajem 17. stoljeća je evidentirano kao nastanjeno mjesto gdje žive Hrvati iz Bosne, tzv. Bošnjaci. U 18. stolje... Opširnije »

Fok

Fok je naselje dvadesetak kilometara južno od Sigeta (Szigetvár), nedaleko od rijeke Drave u Baranjskoj županiji. U sličnom obliku ime naselja se prvi put spominje u dokumentima iz kasnog srednjeg vijeka. Fok je pretežito mađarsko naselje u koje su se, zbog blizine susjednih hrvatskih naselja, uselili podravski Hrvati. Od ukupnih 512 stanovnika... Opširnije »

Katolj

Naselje tridesetak kilometara istočno od Pečuha u Baranjskoj županiji. Prvi put se spominje u kasnom srednjem vijeku. Za vrijeme turskih osvajanja selo je opustjelo i obnavlja se tek u 18. stoljeću na jednoj drugoj lokaciji. U obnovljenom naselju populaciju čine tri narodnosti: mađarska, njemačka i hrvatska. Doseljeni Hrvati pripadaju subetničko... Opširnije »

Kozar

Kozar je naselje koje se nalazi istočno od Pečuha u Baranjskoj županiji. Utjecajem ekspanzije grada Kozar je danas u neposrednoj blizini Pečuha. Selo je bogato arheološkim nalazima još iz neolitika. Ime naselja se tumači na razne načine. Prema pojedinim objašnjenjima dolazi od naziva turkijskog naroda Hazara koji su se s mađarskim plemenima dose... Opširnije »

Križevci

Malo podravsko selo Križevci se nalazi dvadesetak kilometara južno od Sigeta (Szigetvár) u neposrednoj blizini Drave u baranjskoj županiji. Sveukupno, stoga i hrvatsko stanovništvo sela već godinama drastično opada. 2001. broj stanovnika je 161, dok je u razdoblju od deset godina ovaj broj opao na 102 stanovnika, a zbog odlaska mlađih naraštaja... Opširnije »

Kukinj

Kukinj je mjesto u neposrednoj blizini, jugozapadno od Pečuha u Baranjskoj županiji. Sudeći prema iskopinama selo je nastanjeno tisućljećima. Prvi put u sličnom obliku se spominje u dokumentima iz kasnog srednjeg vijeka. Krajem turske opsade većinu stanovništva čine Hrvati iz Bosne (Bošnjaci), a useljavanje nehrvatskog stanovništva počinje u dru... Opširnije »

Lančug

Nalazi se 5 kilometara zapadno od Mohača u Baranjskoj županiji. Zbog izravno dobrog geografskog položaja naselje je nastanjeno tisućljećima. Prvi put se u dokumentima spominje poprilično rano, već u 11. stoljeću, kada ga mađarski kralj Ladislav I. zajedno s Mohačem daruje Pečuškoj biskupiji. Za vrijeme turskih ratova selo je razoreno i nakon rat... Opširnije »

Lotar

Lotar je naselje petnaest kilometara udaljeno, jugoistočno od Pečuha, pored državne ceste Pečuh-Mohač u Baranjskoj županiji. U okolici naselja su pronađeni arheološki nalazi prema kojima se može zaključiti da je u određenim oblicima selo bilo nastanjeno i prije više tisućljeća. Ime naselja se izvodi od imena franačkog grofa koji je poslije pada... Opširnije »

Martinci

Naselje u Podravini dvadesetak kilometara južno od Sigeta (Szigetvár), u neposrednoj blizini rijeke Drave. Prema pojedinim izvorima ugarski kralj Ladislav I. Sveti sa svojom je vojskom Dravu prešao blizu Martinaca i zatim krenuo u vojnih pohod protiv Hrvatskih područja. Sa sigurnošću se može reći da je hrvatsko pučanstvo u naselju postalo domina... Opširnije »

Minjorod

Minjorod je smješten dvadesetak kilometara zapadno od Mohača, sjeverno od državne cesta Pečuh-Mohač u Baranjskoj županiji. Prvi put se spominje u dokumentima kasnog srednjeg vijeka. Za vrijeme turskih napada naselje je bilo nastanjeno. Nakon ratova u selo se useljavaju Hrvati (Šokci), te kasnije brojne njemačke obitelji. Do Drugog svjetskog rata... Opširnije »

Nijemet

Malo bošnjačko naselje 15 kilometara južno od Pečuha, 1,5 kilometara udaljeno od državne ceste Pečuh-Harkanj u Baranjskoj županiji. Od 1977. je spojeno sa susjednim naseljem Salantom. Pojedini izvori govore o tome da je selo nastanjeno, drugi da je za vrijeme turskih osvajanja nenapučeno. O prošlosti sela prije toga imamo malo informacija. Ime N... Opširnije »

Olas

Olas je šokačko naselje dvadesetak kilometara jugoistočno od Pečuha u Baranjskoj županiji, nedaleko od državne ceste Pečuh-Mohač. Prvi put u sličnom obliku se spominje u srednjovjekovnim dokumentima poprilično rano, u 12. stoljeću. Utemeljitelji naseobine su bili Valonci u 12. stoljeću. Jedno je od rijetkih naselja koje za vrijeme borbe s Turcim... Opširnije »

Pogan

Pogan se nalazi desetak kilometara južno od Pečuha, 2 kilometra udaljeno od državne ceste Pečuh-Harkanj u Baranjskoj županiji. U poveljama se prvi put spominje 1181. godine u oblicima Pogan, Bogan, Pugan, Pokan. Selo je i za vrijeme Turaka bilo nastanjeno. Nakon oslobađanja useljavaju se Hrvatske obitelji (Bošnjaci). Sve do kraja 19. stoljeća nj... Opširnije »

Sajka

Sajka je naselje desetak kilometara udaljeno, zapadno od Mohača u Baranjskoj županiji. Sudeći prema iskopinama u određenim oblicima se na području današnjega naselja živjelo već tisućljećima. Ime naselja prvi put se spominje već početkom 11. stoljeća. Prije, tijekom i nakon turskih osvajanja naselje je više puta napušteno. Prvi stanovnici nakon... Opširnije »

Salanta

Naselje se nalazi 15 kilometara južno od Pečuha, pored državne ceste Pečuh-Harkanj u Baranjskoj županiji. Prvi pisani trag naselja bilježimo s kraja 12. stoljeća u obliku Zolounta. Vjerojatno za vrijeme istjerivanja Turaka selo je napušteno, a nakon toga se useljavaju Hrvati iz Bosne – Bošnjaci čiji je dolazak u ove krajeve podupirao tadašnji pe... Opširnije »

Semartin

Semartin se nalazi na jugu Baranjske županije, 7 kilometara južno od Šikloša, 3 kilometra od granice s Hrvatskom. Prvi put se spominje u kasnom srednjem vijeku u obliku S. Martino. Za vrijeme turskih ratova je nenastanjeno, nakon toga i poslije Rakóczyevog ustanka useljavaju se Hrvati (Šokci). Čine većinu stanovništva sve do 19. stoljeća kada po... Opširnije »

Semelj

Semelj je naselje 15 kilometara jugoistočno od Pečuha u Baranjskoj županiji. Pod sličnim nazivom u dokumentima se spominje od kasnog srednjeg vijeka. Nakon istjerivanja Turaka u naselje dolaze Hrvati iz Bosne – Bošnjaci. Sve do sredine 19. stoljeća čine kompaktnu zajednicu i jedina su narodnost u Semelju kada se useljavaju Mađari i Nijemci. Od k... Opširnije »

Starin

Podravsko naselje tridesetak kilometara južno od Sigeta (Szigetvár) u neposrednoj blizini rijeke Drave u Baranjskoj županiji. U pojedinim srednjovjekovnim dokumentima se spominje u obliku Thothstara, prema čemu se može pretpostaviti da je u naselju živjelo hrvatsko stanovništvo i prije dolaska Turaka. Međutim, veće useljavanje hrvatskoga stanovn... Opširnije »

Suka

Suka je malo naselje desetak kilometara južno od Pečuha u Baranjskoj županiji. U dokumentima se spominje relativno rano, već krajem 12. stoljeća. Za vrijeme turskih ratova struktura stanovništva se promijenila: na mjesto prijašnjega stanovništva su došli Hrvati iz Bosne (Bošnjaci). Tijekom 19. stoljeća je započelo useljavanje Mađara i Nijemaca.... Opširnije »

Sukit

Malo baranjsko naselje desetak kilometara udaljeno, jugoistočno od Pečuha. Zbog povoljnog geografskog položaja, sudeći prema arheološkim iskopinama, nastanjeno je tisućljećima. U dokumentima se spominje dosta rano, već krajem 12. stoljeća. Tijekom ratova je više puta napušteno.  Dolazak prvih skupina Hrvata je i ovdje povezan s razdobljem t... Opširnije »

Surdukinj

Surdukinj je naselje dvadesetak kilometara udaljeno od Pečuha prema jugoistoku, na pola puta između Pečuha i Mohača, pored Karašice u Baranjskoj županiji. Prvi pisani trag nalazimo iz doba Arpadovića nakon najezde Tatara u 13. stoljeću. Tijekom povlačenja Turaka selo je spaljeno i uništeno. Prvi stanovnici sela nakon Rakóczyeva ustanka su bili N... Opširnije »

Šaroš

Malo šokačko naselje Šaroš nalazi se desetak kilometara jugoistočno od Pečuha, pored državne ceste Pečuh-Mohač u Baranjskoj županiji. Prema arheološkim iskopinama mjesto je nastanjeno tisućljećima, u dokumentima prvi put se spominje u kasnom srednjem vijeku u obliku Sorlos. Tijekom borbe s Turcima ostalo je napučeno, a nakon istjerivanja nastanj... Opširnije »

Udvar

Smješten je desetak kilometara južno od Pečuha u Baranjskoj županiji. Nalazi potvrđuju da je mjesto bilo nastanjeno i prije više tisućljeća. Hrvati (Bošnjaci) u selo dolaze tijekom i poslije turskih ratova. Čine isključivo stanovništvo sve do druge polovice 19. stoljeća, kada se nastanjuju Mađari i Nijemci. Kroz selo prolazi željeznica koja pove... Opširnije »

Vršenda

Smještena je desetak kilometara zapadno od Mohača, sjeverno od državne ceste Pečuh-Mohač u Baranjskoj županiji. Prvi pisani trag sela bilježimo iz 13. stoljeća. Za vrijeme turskih ratova stanovništvo sela je pobjeglo i na njihovo mjesto kasnije dolaze hrvatske obitelji (Šokci). Krajem 18. stoljeća useljavaju se Nijemci, a u 19. stoljeću pojavlju... Opširnije »

Korisni linkovi