ČAVOLJ

(mađarski Csávoly)

 

Tronacionalno naselje 15 kilometara istočno od grada Baje, u Bačko-kiškunskoj županiji. Selo potječe iz vremena Arpadovića iz 1198. godine. Naselje je utemeljeno 1734. godine, posjed je kalačkog nadbiskupa. Iz toga vremena potječe i pečat sela kružnog oblika, na rubu s natpisom „SIGILLIUM POSSIONIS CSÁVOLJ 1734.”
Prema popisu iz 1736. godine u selu ima 511 Slavena (Bunjevaca). Župa je utemeljena 1748. godine, a do tada duhovnu skrb obavljaju bajski franjevci. Od iste godine vode se i matične knjige. Prva crkva sagrađena je 1740., današnja 1783., koja je 1883. znatno proširena. Župni dvor sagrađen je 1790. godine. Do 1777. godine bogoslužje se odvija na bunjevačkom, a zatim svake treće nedjelje na mađarskom jeziku, a od 1783. i na njemačkom.
Godine 1800. sagrađena je kapelica na mjesnom groblju, a 1874. kapelica sjeverozapadno od naselja na lokaciji „stari vinogradi”. Godine 1870. broj Nijemaca je 2085, Bunjevaca 550, Mađara 335, ostalih (raznih) 163. Od 1933. dvije nedjelje je njemačka misa, jedne nedjelje je bunjevačka, a jedne mađarska misa. Od 1966. godine svake druge nedjelje u 8 sati je bunjevačka misa. Danas nema redovitih misa na hrvatskom jeziku, niti nastave hrvatskoga jezika u mjesnoj školi.

 

Linkajánló