ALJMAŠ

Aljmaš je gradić u Bačko-kiškunskoj županiji. Nalazi se dvadesetak kilometara istočno od grada Baje i deset kilometara od mađarsko-srpske granice. Ime naselja potječe od mađarske riječi „halmos“ (humkast, brežuljkast).
Nakon protjerivanja Turaka, krajem 17. stoljeća stanovnici su mu Hrvati (Dalmatinci). Župa naselja je utemeljena 1736. g... Opširnije »

BAJA

Grad na lijevoj obali Dunava (dunavskog rukavca Šugavica) u sjeverozapadnoj Bačkoj. U Baji već u 13. stoljeću djeluju dalmatinski i bosanski dušobrižnici. Hrvati u Baji žive i tijekom 16. stoljeća, a 1600. došli su i franjevci iz bosanskog Olova. Poslije oslobođenja od Turaka 1687. dolazi novi val izbjeglica, 1695. izuzeta je iz Vojne krajine, h... Opširnije »

BAŠKUT

Naselje u Bačko-kiškunskoj županiji, 7 kilometara jugoistočno od Baje, na cesti prema Gari. Ime mu potječe od mađarskog naziva "Bács kútja" (bački zdenac), što su bunjevački žitelji preinačili na Baškut. Prvi put se spominje početkom 15. stoljeća, a početkom 18. stoljeća Baškut je hrvatsko naselje. Godine 1728. postaje vlasništvo obitelji Czobor... Opširnije »

BIKIĆ

Selo u jugoistočnoj Mađarskoj, zapadno od grada Aljmaša. Prvi put se spominje u darovnici 1340. godine, a spominje se i u turskim spisima. Nakon odlaska Turaka, 1727. u posjedu je obitelji Czobor, zatim Grašalković, Széchenyi, Hédervári-Viczi pa Zichy-Ferraris, sve do 1862. kada postaje samostalnom općinom. Bikić je bio područnom crkvom bosanski... Opširnije »

ČAVOLJ

Tronacionalno naselje 15 kilometara istočno od grada Baje, u Bačko-kiškunskoj županiji. Selo potječe iz vremena Arpadovića iz 1198. godine. Naselje je utemeljeno 1734. godine, posjed je kalačkog nadbiskupa. Iz toga vremena potječe i pečat sela kružnog oblika, na rubu s natpisom „SIGILLIUM POSSIONIS CSÁVOLJ 1734.”
Prema popisu iz 1736. go... Opširnije »

FANCAGA/VANCAGA

Nekada samostalno naselje nalazi se sjeverno od Baje, u Bačko-kiškunskoj županiji s bunjevačkom većinom žitelja. Godine 1930. pripojeno je Baji i tako je danas sjeverno predgrađe grada. Ime naselja potječe od naziva tesarske sjekire koja se naziva fancagom. Kao Szentistván, prvi put se spominje 1520. godine. Nakon poplave, 1782. godine naseljava... Opširnije »

GARA

Naselje u Bačko-kiškunskoj županiji, nalazi se 20 km jugoistočno od Baje. Naziv sela potječe ili od obitelji Garai, ili od slavenske riječi «gora», po brijegu zvanom Gradina, južno od današnjeg naselja. Naselje se prvi put spominje u darovnici kralja Andrije III. Za vrijeme turske vladavine Gara je pripadala Somborskoj nahiji. Beogradski biskup... Opširnije »

KAĆMAR

Naselje se nalazi u Bačko-kiškunskoj županiji, uz samu državnu granicu sa Srbijom i pripada Aljmaškom kotaru. Kaćmar se prvi put spominje 1243. godine.
Župna crkva posvećena je svetom Jakovu Starijem i sagrađena je 1737. godine. Početkom 18. stoljeća žitelji naselja su «Iliri». Najstariji kaćmarski pečat je iz 1744. godine. Župne matične... Opširnije »

SANTOVO

Naselje u Bačko-kiškunskoj županiji, nalazi se 30 km južno od Baje, pored graničnog prijelaza Santovo-Bereg (Bački Breg, Srbija). Najsjevernije šokačko naselje u Podunavlju i jedino šokačko mjesto u mađarskome dijelu Bačke.
Prvi pisani spomen potječe iz 1000. godine, iz vremena vladavine kralja Stjepana. Tada se bilježi kao Zantow, nedvo... Opširnije »

SENTIVAN

Naselje se nalazi 18 kilometara istočno od grada Baje, na cesti za Segedin. Prvi put se spominje kao Gornji sv. Ivan 1396. godine u  popisu imanja kalačko-bačkog nadbiskupa, Nikole Bebeka. Crkva posvećena svetom Ivanu sagrađena je oko 1780. godine, a 1783. utemeljena je župa. Matične knjige vode se od 1769. godine, u okviru područne župe Ča... Opširnije »

Korisni linkovi