MHTI

Rezultati: jezikoslovlje


Znanost

Motiv rata u rukopisnim molitvama iz Semartina

Tema : #jezikoslovlje
Godina objave: 2018.
Autor: BOCKOVAC, Timea
Znanost

Koncept i struktura elipse u suvremenome jeziku

Tema : #jezikoslovlje
Godina objave: 2016.
Autor: GAZDIĆ, Tamara
Znanost

O kulinarskom nazivlju u Habdelićevu Dictionaru

Tema : #jezikoslovlje
Godina objave: 2016.
Autor: GLAVOR Petrović, Petra
Znanost

Utjecaj dvojezičnosti na razumijevanje stručne (akademske) ...

Tema : #jezikoslovlje
Godina objave: 2016.
Autor: LEHOCKI-SAMARDŽIĆ, Ana
Znanost

Morfosintaktička prilagodba germanizama u gradišćanskohrvat...

Tema : #jezikoslovlje
Godina objave: 2016.
Autor: ŠČUKANEC, Aleksandra