MHTI

Matoš i Kosor

LIOVIĆ, Marica - Matoš i Kosor

Znanost
Tema : #književnost
Godina objave: 2016.
Autor: LIOVIĆ, Marica


XII. MEĐUNARODNI KROATISTIČKI ZNANSTVENI SKUP
BACALJA, Robert - IVON, Katarina - Ratna lirika Jurja Kapića u zadarskom Narodnom listu 1915. – 1918. BAGIĆ, Krešimir - Devedesete - Lakše ih je voljeti iz daljine BAKIJA, Katja - Dubrovnik u knjizi putopisa Ide von Düringsfeld Aus Dalmatien (Prag, 1857.) BALIĆ, Silvestar - Problemi nacionalne identifikacije kod Hrvata u Mađarskoj BARIĆ, Ernest - Uporaba i prevođenje međunarodnih riječi i izraza u mađarsko- hrvatskim i hrvatsko-mađarskim rječnicima Mavra Špicera (1893.) i Ede Margalića (1898.) BEŽEN, Ante - Mažuranić, Ivan – utemeljitelj suvremenoga hrvatskoga obrazovnoga sustava (uz 200. obljetnicu rođenja) BILIĆ, Anica - Istina i kič u Bojnom cvijeću Stjepana Petričića, nepoznatoga hrvatskog ratnika iz Prvoga svjetskog rata BJEDOV, Vesna - Poučavanje gramatike u srednjoškolskoj nastavi hrvatskoga jezika BOCKOVAC, Timea - Motiv rata u rukopisnim molitvama iz Semartina BOŽIĆ Bogović, Dubravka - Najstarije matične knjige južnobaranjske katoličke župe Luč (1722.-1769.) BROZOVIĆ, Domagoj - Gdje počinje najnovija hrvatska književnost? Granice postmodernizma i ratnog pisma u hrvatskoj književnoj historiografiji ČELIKOVIĆ, Katarina - Književnost u starom tečaju časopisa Klasje naših ravni (1935.-1944.) DOBSAI, Gabriela - MEDVE, Zoltán - Opaske s ovoga svijeta DRAGUN, Dragica - Utjecaj masovnih medija i virtualne komunikacije na primjeru romana Imaš Fejs? Jasminke Tihi-Stepanić ĐUROK, Ivica - Demokracija, manjine, elite GAZDIĆ, Tamara - Koncept i struktura elipse u suvremenome jeziku GLAVOR PETROVIĆ, Petra - O kulinarskom nazivlju u Habdelićevu Dictionaru GORJANAC, Živko - O „Danici ili kalendaru za u Ugarskoj živeće Bunjevce, Šokce, Hrvate, Bošnjake, Race i Dalmatince“ s tematskog i jezičnog gledišta HEKA, Ladislav - Posljedice Prvoga svjetskoga rata na Hrvatsku i Hrvate JOSIĆ, Ljubica - Humor „literarne fakinaže” Antuna Gustava Matoša JURČEVIĆ, Zorica - Hrvatsko blato u Prvom svjetskom ratu: Simbolika Bitke kod Bistrice Lesne KOLAR BILLEGE, Martina - BUDINSKI, Vesna - Predstavljanje hrvatskoga jezika novom školskom grafijom u metodičkome kontekstu KOLENIĆ, Ljiljana - Hrvatski književni jezik u vrijeme Antuna Gustava Matoša KOŠĆAK, Nikola - Figure slova LEHOCKI-SAMARDŽIĆ, Ana - Utjecaj dvojezičnosti na razumijevanje stručne (akademske) terminologije u kontekstu prevođenja strukovnih tekstova LIOVIĆ, Marica - Matoš i Kosor MATANOVIĆ, Julijana - Kamo su nas odvezli tuđi autobusi (kad teorija zamuca pred zbiljskim kapitalom) PŠIHISTAL, Ružica - Matoševa Mȍra ‒ Knjiga sa sedam pečata RYZNAR, Anera - Proizvodnja stvarnosti u romanu Roberta Perišića „Naš čovjek na terenu“ ŠABIĆ, Indira - Poredbe i poredbeni frazemi Antuna Gustava Matoša ŠČUKANEC, Aleksandra - Morfosintaktička prilagodba germanizama u gradišćanskohrvatskome TROJAN, Ivan - Malo pa ništa Antuna Gustava Matoša TRUBICS, Lilla - Mađarske teme u političko – izvjestiteljskim i književnim djelima Marije Jurić Zagorke VIGATO, Ivica - Jezik i pismo dviju propovijedi iz 17. stoljeća sa sjevernodalmatinskih otoka VIGATO, Teodora - Intertekstualnost u hrvatskim inačicama Govorenja svetog Bernarda VUK, Dora - Kvantitativna analiza leksičke složenosti pisanih uradaka hrvatskih nasljednih govornika u Mađarskoj i Austriji ŽIGMANOV, Tomislav - Prvi svjetski rat u pjesništvu Hrvata u Bačkoj